Crònica 24/04/2012

Guillem López Casasnovas: "Sense delegació de l'Estat, no hi ha Hisenda pròpia"

Complexitat "L'articulació legislativa d'una Hisenda catalana no és senzilla" Incompatibilitat "Espanya no seria econòmicament viable per seguir actuant com ara. El joc és de suma zero"

Pere Martí
2 min

La Generalitat pot bastir una Hisenda pròpia al marge de l'espanyola?

Sí, sempre que vinculi recaptació a la seva capacitat de generar renda i riquesa.

L'Estatut ho preveu? ¿El marc legal ho empara?

L'Estatut es refereix a una Hisenda pròpia relativa a les seves competències, que en el marc de la Constitució són les reconegudes en el títol vuitè i les que l'Estat li pugui delegar. Sense delegació, a voluntat de l'Estat, o es reforma la Constitució o la sobirania plena és impossible en el marc polític actual.

Quina reacció podria tenir la Hisenda espanyola?

Les accions i reaccions son polítiques, fet que supera l'anàlisi tècnica que jo puc fer. Però l'articulació legislativa i reglamentària no és senzilla; n'hi ha prou pensant en la logística de funcionament de les retencions i pagaments a compte o el sistema de deduccions de l'IVA, recàrrec d'equivalència inclòs.

¿Amb una Hisenda pròpia caldria continuar contribuint a la solidaritat interterritorial?

Depèn de l'acord que s'assolís. Quid pro quo .

¿Resoldria el problema del dèficit fiscal?

Ben segur que el milloraria.

Q uines conseqüències pràctiques tindria per al contribuent català?

Permetria al govern que el representa valorar la possibilitat, en primer lloc, de fer una reducció selectiva d'impostos per impulsar el creixement econòmic sense nous deterioraments fiscals; en segon lloc, la no necessitat de buscar el tancament del dèficit públic català via augment d'impostos, i en tercer lloc, ancorar més bé la despesa social.

¿Hi podria haver penalitzacions individuals per part de l'Agència Tributària?

L'Agència és una institució tècnica que hauria de continuar obeint les lleis. Tot dependria, doncs, del seu contingut.

¿Espanya és viable econòmicament amb una Hisenda catalana i els dos concerts, basc i navarrès?

Per continuar actuant com ara segur que no. El joc és de suma zero.

Tenir Hisenda pròpia equival a tenir concert?

Sí.

stats