ENSENYAMENT
Crònica 02/12/2011

Els nens han de llegir 25 llibres l'any

La consellera d'Ensenyament vol que els alumnes de primària llegeixin com a mínim 25 llibres a l'any i els de secundària 30. El pla del Govern per millorar la comprensió lectora dels nens arrenca en 360 centres.

Sònia Sánchez
3 min
HÀBITS SALUDABLES A NIVELL INTEL·LECTUAL
 La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, alerta que amb la creixent diversitat de l'alumnat i la incorporació de noves matèries educatives, el foment de la lectura ha quedat relegat dins les aules. Amb el seu pla vol incorporar l'hàbit de llegir a la rutina dels escolars. "És introduir pautes per a una vida saludable a escala intel·lectual", diu.

BARCELONA."Cal refundar l'escola acceptant com a punt de partida que la lectura és la porta d'accés al coneixement". Aquestes paraules de la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, deixen ben clara la centralitat que el Pla Nacional de Lectura presentat ahir al Palau de la Generalitat té en l'estratègia del Govern per combatre el fracàs escolar. Rigau està convençuda que bona part del fracàs i l'abandonament tan elevat a la secundària és fruit de la poca competència en comprensió lectora que s'arrossega des de la primària. Per això, la gran aposta de la consellera per aquesta legislatura serà elevar els resultats en comprensió lectora als centres escolars com a mínim un 2% cada tres anys.

Aquest pla, però, tindrà una segona part impulsada des del departament de Cultura que buscarà apropar els índexs de lectura dels catalans a la mitjana europea.

Dos llibres al mes

En l'àmbit educatiu, escoles i instituts hauran d'incorporar "la competència lectora com a eix vertebrador del projecte educatiu de centre", diu el pla de Rigau, que engega aquest curs en 360 centres. Els assessors lingüístics d'Ensenyament pilotaran l'aplicació del pla amb la intenció de sumar cada any 270 centres més (públics i concertats) i arribar a tota la xarxa pública en vuit anys.

Tot i que cada centre decideix la seva estratègia, la conselleria ha fixat unes pautes per incrementar els hàbits de lectura dels escolars. Rigau aposta perquè que els alumnes de primària llegeixin com a mínim 25 llibres a l'any, és a dir, uns dos llibres al mes; i que els de secundària, que ara ja tenen 9 lectures obligatòries per curs, en llegeixin com a mínim 30 a l'any. Segons Rigau, aquest és el nombre de llibres que s'ha constatat que llegeixen els alumnes amb més bon rendiment escolar.

El currículum de primària ja inclou 30 minuts de lectura diària a classe. Rigau no farà cap reforma normativa per augmentar aquest temps ni per fixar lectures obligatòries, sinó que planteja que cada nen llegeixi entre 10 i 20 minuts més a casa seva. Amb aquest objectiu, la web d'Ensenyament dirigida a les famílies inclou orientacions sobre "com despertar l'hàbit lector" i recomanacions de llibres per a cada franja d'edat. A l'escola, el mestre tutor s'encarregarà de fer el seguiment i controlar si cada alumne ha llegit prou. A més, la consellera planteja que els docents de totes les matèries incorporin a classe "la reflexió sobre què i com s'ha après, explicitant les estratègies de lectura que s'utilitzen". El pla de Rigau busca fomentar l'autoavaluació de l'alumne i per això proposa també que cada nen elabori un portafolis de lectura. Seria una mena de diari en què l'alumne explicaria quins llibres ha llegit fent una anàlisi crítica del contingut i de què li han aportat en el procés d'aprenentatge.

Per impulsar l'aplicació de totes aquestes mesures, la conselleria ha escollit 360 centres, 180 de primària i 180 de secundària. Dins de cada grup, s'ha triat 45 centres "de referència" -que ja tenen plans de lectura amb bons resultats- i 135 centres "prioritzats" -on els resultats en comprensió lectora no són tan bons- per potenciar els mètodes col·laboratius en la lluita contra el fracàs escolar. Els centres de referència també hauran de millorar resultats, però alhora acompanyaran els centres prioritzats en el procés i compartiran estratègies.

Aplicació en tres anys

Assessors lingüístics de la Generalitat ja s'han reunit amb els directors i els inspectors de tots aquests centres per fer un diagnòstic de la situació, elaborar un pla de millora i fixar els indicadors amb què es mesurarà la millora. Aquest procés durarà un any, de manera que les mesures s'aplicaran a partir del curs vinent. El tercer any serà el d'avaluació dels resultats, amb l'objectiu de consolidar el mètode de treball dins del projecte de centre.

La importància que el Govern atorga a la comprensió lectora es reflectirà també al procés de formació i accés a la professió docent. Rigau va assegurar que CiU pressionarà Madrid per incorporar als currículums del grau de mestre i del màster de secundària qüestions com la "cultura avaluativa i autoavaluativa de la comprensió lectora i els nous mètodes de lectura sorgits de la investigació neurològica". Allà on la Generalitat sí que pot actuar, que són les oposicions a docent, aquestes matèries sortiran a l'examen.

stats