La divisió entre joves i grans per les mesures antipandèmia, en 5 gràfics

Els menors de 34 anys estan d'acord amb els canvis d'aquest mes de maig, però el total de la població hi està en desacord

Auri Garcia Morera
2 min
Centenars de persones aglomerades al passeig de Lluis Companys, aquest diumenge de matinada.

El final de l’estat d’alarma ha comportat canvis significatius en les mesures antipandèmia aquest mes de maig. Segons una enquesta de YouGov entre ciutadans de l’Estat que es va fer durant els dies posteriors, aquests canvis han generat reaccions totalment oposades entre els més joves i els més grans.

Entre els joves de 18 a 24 anys, el 42% hi estan d'acord i només el 26% hi estan en desacord, i entre els joves de 25 a 34 anys també són més els partidaris, tot i que amb una diferència lleugerament més baixa.

A partir dels 35 anys, en canvi, la majoria dels enquestats es mostren en desacord amb el relaxament de les restriccions. Els més contraris són els ciutadans de 45 a 54 anys, mentre que en la franja de 55 anys i més la distància es torna a reduir. En el total de la població són majoria els detractors.

En les respostes detallades es pot comprovar com els més joves són els més contundents, amb el percentatge més gran d’enquestats que hi estan molt d’acord i el percentatge més petit d’enquestats que hi estan molt en desacord: només un 8%, una xifra molt més baixa que les dels altres grups d’edat.

A mesura que augmenta l’edat, es redueix el percentatge dels que hi estan molt d’acord. Entre els joves de 25 a 34 anys, però, hi ha més polarització: un percentatge important està molt d’acord amb els canvis, però alhora és la franja en què més enquestats hi estan molt en desacord.

Quan es pregunta per mesures concretes, els joves de 18 a 24 anys són clarament contraris al toc de queda, la limitació del volum de reunions o els horaris de la restauració. L’única mesura en què s’igualen les posicions és la referida a l’aforament de la restauració, tot i que també s'imposen els detractors. Els més joves també estan en contra de l’instrument legal de l’estat d’alarma.

Entre el conjunt de la població, en canvi, són majoria els partidaris d’aquestes mateixes mesures, i amb uns percentatges encara més grans. L’única mesura en què coincideix l’opinió dels joves i la del conjunt de la població és la limitació dels horaris de la restauració, que té una majoria de detractors. En l’instrument legal de l’estat d'alarma, tot i que la diferència és molt petita, el conjunt de la població s'hi mostra a favor.

L'únic que genera consens és la sensació d’inseguretat per les aglomeracions que s’han vist després del final de l’estat d’alarma. En totes les franges d’edat són una àmplia majoria els que se senten molt o bastant insegurs. En els joves d'entre 18 i 34 anys, amb xifres lleugerament inferiors, per sota del 80%. La franja dels 35 als 44, amb la xifra més alta, fregant el 90%. En els més grans i en el conjunt de la població, el percentatge voreja el 85%.

stats