Dossier 18/12/2016

Les UPRA, unitats de tractament de xoc als hospitals públics

A la persona sotmesa a teràpia no se li dóna l'alta fins que no ha acabat la pauta establerta pels metges

M.t.
2 min

PalmaDes que va començar a funcionar, l’any 2000, la unitat hospitalària per a pacients amb problemes relacionats amb l’alcohol, més coneguda per les sigles UPRA, ha registrat més de 3.000 ingressos i reingressos d’uns 2.500 pacients de les Balears, segons explica Antoni Short, que és el coordinador d’aquest servei. En aquesta unitat s’inicia la desintoxicació de l’alcohol. El procés segueix uns criteris i un tractament farmacològic, ja que es vol evitar que el consum s’interrompi radicalment sense una supervisió mèdica. Si això passés, podria comportar conseqüències molt greus per als pacients.

A la persona sotmesa a tractament no se li dóna l’alta fins que no ha acabat la pauta establerta pels metges, explica Short. Les condicions per poder ingressar a l’UPRA són fer-ho voluntàriament, tenir més de 18 anys i ser alcohòlic, perquè aquesta és la seva especialització. Malgrat tot, en aquesta unitat es detecten molts altres problemes de salut associats al consum d’alcohol. “El pacient alcohòlic, de vegades, fa anys que no té cap seguiment mèdic”, explica Rainer Oberguggenberger, que és el cap de servei de psiquiatria de l’àrea sociosanitària del Servei de Salut de les Illes Balears, de la qual depèn l’UPRA.

Són pocs els casos en què els pacients arriben per iniciativa pròpia en aquesta unitat de tractament de xoc. Generalment, acaben a l’UPRA per recomanació del seu metge de família o d’algun centre especialitzat. L’estada mitjana és d’uns onze dies i la taxa d’abandonament del tractament és molt baixa, només d’un 3%, segons indica Oberguggenberger. “Hem après del passat. El pacient que compleix no és el que ve borratxo d’urgència, sinó el que ve del centre de salut o d’un centre d’atenció de drogodependències i porta treballant un temps”, explica el responsable de psiquiatria.

L’UPRA atén uns 300 ingressos a l’any i hi treballen uns catorze professionals sanitaris. Una vegada finalitzat el període d’ingrés hospitalari, es passa a la fase de les consultes, que moltes vegades es combina amb la teràpia que es pugui seguir en una altra entitat.

El perfil del pacient

La mitjana d’edat dels ingressats és de 45 anys, i un 67% són homes. Normalment són persones que s’han iniciat en la beguda a l’adolescència, raó per la qual Oberguggenberger rebutja que ara es parli del consum d’alcohol entre joves com un fenomen nou.

L’UPRA disposa només de dotze llits, suficients tenint en compte la demanda, però els seus responsables volen generar més necessitat. “L’alcoholisme continua sent una patologia amb estigma, els pacients no ho reconeixen. El que veiem és la punta de l’iceberg”, afirma Oberguggenberger. Aquest metge és partidari de fer patent que el consum d’alcohol és un problema greu. “Quants accidents de cotxe hi ha per culpa de borratxeres? Quants minusvàlids hi ha per culpa d’aquests accidents? Quanta violència de gènere? Quants mascles alfa peguen a les seves dones quan arriben borratxos a casa?”, lamenta el cap de servei de psiquiatria d’aquesta unitat.

stats