Catalunya assoleix un PIB de 234.651 milions el 2017

Les exportacions arriben quasi al 40% del PIB

El producte interior brut (PIB) de Catalunya va arribar als 234.651 milions d'euros l'any 2017, xifra que significa un creixement del 3,4% respecte a l'any anterior, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

La millora de l'economia catalana encadena ja tres anys seguits per sobre el 3%, cosa que no passava des de fa una dècada. El creixement de Catalunya el 2017 supera en tres dècimes la millora del PIB espanyola (3,1%) i està un punt per sobre de la mitjana de la Unió Europea (2,4%).

Des de l'òptica de la demanda, destaca el fort dinamisme de les exportacions totals a l'estranger, que van augmentar un 6,3% i arriben als 92.435 milions d'euros el 2017. Les exportacions cada cop pesen més en l'economia catalana, i han passat de representar el 30% del PIB el 2010 al 39% el 2017.

De la banda de l'oferta, el creixement econòmic l'han liderat la indústria (46.170 milions d'euros) i la construcció (10.422 milions), amb un increment del 4,9% i el 4,7%, respectivament. No obstant això, el sector serveis continua tenint el major pes, amb 156.489 milions d'euros, però amb un creixement inferior, del 2,9%, dues dècimes menys que l'any anterior. Les branques agràries, menys significatives en valor total (2.169 milions), van registrar un descens del 3,1%.

Més continguts de