Economia 30/09/2015

El sou dels consellers de les empreses cotitzades es va disparar un 12% l'any passat

Només 12 empreses compleixen totalment el Codi de Bon Govern, les dones conselleres no arriben al 14% i més del 30% de les empreses no tenen representació femenina

Xavier Grau
3 min
La Segarra i el Baix Penedès: comarca rica,  comarca pobra

BarcelonaCada membre del consell d'administració d'una empresa cotitzada espanyola va cobrar, de mitjana, 318.000 euros l'any 2014. Això es un 11,6% més que l'any anterior, segons l'informe anual de retribucions publicat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Les principals conclusions d'aquest informe, basat en les dades que han anat aportant les mateixes empreses, és que els consells d'administració de les empreses de l'Íbex-35 s'han apujat el salari molt per sobre que la resta de companyies cotitzades espanyoles. També hi ha un augment més alt de la retribució dels consellers executius (que són els que tenen més responsabilitat) que no pas d'aquells que no ho són. A més, la remuneració fixa segueix sent al voltant de la meitat del que cobren els consellers.

L'informe també mostra que, en els darrers cinc anys, els consells d'administració de les empreses de l'Íbex han incrementat la seva retribució en un 20%. En concret, el 2010 un consell d'administració cobrava en conjunt 2,7 milions d'euros, xifra que es va elevar a 3,2 milions el 2014. En canvi, en les empreses cotitzades que no són en el grup de l'Íbex la retribució mitjana s'ha mantingut igual, en 1,4 milions.

Retribució

11,6% d'augment

re

Les diferències entre el grup de cotitzades de l'Íbex i la resta no s'acaba aquí. L'increment de la retribució dels consellers el 2014 va estar provocat per l'augment del 25% en el cas dels consellers de les empreses que formen part de l'Íbex, ja que en el cas de les empreses que estan a borsa però no formen part d'aquest índex la retribució mitjana per conseller cau el 5%.

Tot i això, en el cas de les empreses de l'Íbex hi ha un increment molt important a causa de remuneracions no recurrents en quatre empreses (CaixaBank, Endesa, Mapfre i Telefónica), en què es va produir l'acomiadament d'alts executius amb importants indemnitzacions. Unes indemnitzacions que només amb aquests quatre casos van sumar més de 32 milions d'euros.

Però sense tenir en compte aquestes remuneracions extraordinàries, els salaris dels consellers de les cotitzades de l'Íbex també va augmentar, un 17,5% en el cas de les empreses de l'Íbex i un 5% en el conjunt de totes les cotitzades.

En el seu informe, la CNMV indica que el principal criteri que es fa servir per fixar el salari és el grau de responsabilitat, fet que provoca remuneracions més altes per als presidents executius i els consellers delegats. I la part fixa de la remuneració continua sent la més important, ja que suposa el 56% del sou en les companyies que no formen part de l'Íbex i el 46% en les que sí que són al selectiu espanyol.

Conceptes

Més fix que variable

fix

La CNMV també analitza els informes de responsabilitat corporativa de les companyies. Només una dotzena d'elles compleixen al cent per cent les recomanacions del Codi de Bon Govern. El grau de compliment conjunt, segons l'informe, se situa de mitjana en el 85%, un punt i mig més que l'any anterior. I el grau de compliment és més alt entre les empreses de l'Íbex (94%) que en la resta.

Entre les recomanacions referides al consell d'administració destaca la reducció en nombre de membres de mitjana (han baixat de 9,9 el 2013 a 9,5 el 2014). La majoria de les empreses se situen dins del paràmetre de la recomanació de tenir entre 5 i 15 membres.

Compliment

Millora el bon govern

compliment

Encara, però, hi ha un 8% d'empreses que continuen tenint més de 15 membres, i en la seva gran majoria són companyies de l'Íbex. El que sí que es compleix és la presencia de consellers independents, ja que la mitjana se situa per sobre del terç que recomana el Codi de Bon Govern. Les empreses que no tenen cap independent són menys dels 5% i majoritàriament són companyies en liquidació.

El que no s'ha resolt és la paritat. La presència de dones en els consells d'administració augmenta, però molt lleugerament. El 2014 les dones representaven el 13,5% dels membres de consells d'administració, enfront del 12% de l'any 2012. El percentatge millora en el cas de les que formen part de l'Íbex, ja que arriba al 16,7%. Però, tot i això, encara hi ha un 30,5% d'empreses cotitzades que no tenen cap dona al consell d'administració.

stats