Economia 08/10/2014

Enel guanyarà més de 5.000 milions aprimant Endesa

L'elèctrica espanyola anuncia un segon dividend extraordinari de 6.352 milions

Xavier Grau
2 min

BarcelonaEnel es quedarà el negoci d'Amèrica Llatina d'Endesa i, a més, acabarà guanyant diners amb l'operació, més de 5.000 milions d'euros. Endesa, després de l'operació, es quedarà només amb el negoci d'Espanya i Portugal i, a més, estarà més endeutada.

L'elèctrica espanyola ha anunciat avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) un segon dividend extraordinari, per valor de 6.352 milions d'euros, que se suma al que ja havia anunciat de 8.253 milions.

L'operació, que ha d'aprovar la junta d'accionistes del dia 21 d'octubre, consisteix que Enel –que té el 92% d'Endesa– es quedarà el negoci d'Amèrica Llatina de la companyia espanyola per 8.253 milions d'euros. Alhora repartirà un primer dividend extraordinari per la mateixa quantitat. Com que Enel té el 92% d'Endesa, s'endurà 7.592 milions d'euros.

Amb l'anunci d'avui es repartirà un segon dividend extraordinari de 6.352 milions d'euros. Com que Enel té el 92% d'Endesa, s'endurà 5.843 milions d'euros. Al final, Enel s'haurà quedat el negoci d'Amèrica Llatina d'Endesa per 8.253 milions d'euros, però n'hi haurà cobrat 13.436 en dividend extraordinaris. Per tant, descomptada la compra del negoci americà d'Endesa, Enel haurà guanyat 5.183 milions d'euros, que podria utilitzar per reduir el seu gran endeutament, que voreja els 40.000 milions d'euros.

Per poder pagar aquest segon dividend, Endesa ha anunciat que augmentarà el seu endeutament sota l'eufemisme de "repalanquejar la societat per optimitzar la seva estructura financera". Això es farà amb un préstec de 4.500 milions d'euros a 10 anys a un tipus fix del 3% i una línia de crèdit de 1.000 milions d'euros a un any a l'Euríbor més el 0,6%. Tots dos crèdits estan compromesos en ferm per Enel Finance International.

Petits accionistes

Els accionistes minoritaris d'Endesa –uns 170.000– també es beneficiaran de tota l'operació. Per una banda es repartiran 661 milions del primer dividend extraordinari. D'altra banda s'enduran 509 milions del segon dividend extraordinari. Però, a més, la companyia ha anunciat aquest dimecres una nova política de retribució a l'accionista.

Aquesta política preveu un dividend ordinari a càrrec dels resultats del 2014 de 0,76 euros bruts per acció, que suposen uns 800 milions d'euros, que es pagaran en dues vegades al gener i al juliol del 2015. A més, es compromet la companyia a elevar almenys un 5% el dividend ordinari amb càrrec als resultats del 2015, i el dividend ordinari del 2016 també serà com a mínim un 5% superior al de l'any 2015.

stats