Subministraments bàsics

Preu de la llum avui: tendències, detalls i consells per a l'estalvi energètic

Consulta aquí el preu de l'electricitat segons l'hora del dia i com ha evolucionat en els darrers mesos

7 min
El preu de la llum se situa als 83,85 euros per megawatt hora aquest dilluns

BarcelonaDes de l'inici de la guerra d'Ucraïna la inflació va començar a augmentar sense fre i un dels factors que hi ha incidit més és el preu de la llum, juntament amb el dels combustibles. Aquesta tendència no s'ha revertit, al contrari, encara es podria accentuar arran del conflicte al Pròxim Orient. Per tot plegat és clau que els ciutadans puguin tenir informació actualitzada i veraç sobre l'evolució dels subministraments que poden afectar l'encariment de la vida.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca
Inscriu-t’hi

En aquest sentit, aquest article us ofereix la informació actualitzada sobre el preu de la llum avui mateix i les diferències entre les hores del dia i l'evolució del preu de l'electricitat durant els últims mesos. Tot seguit podeu consultar el preu de l'electricitat avui i com ha evolucionat durant aquest mes:

Què determina el preu de la llum d'avui?

El negoci elèctric té tres estadis: la generació, el transport i la distribució, i la comercialització. Només les grans elèctriques participen en les tres parts, mentre que el transport el fa Red Eléctrica i la distribució depèn de cada àrea geogràfica –a Catalunya bàsicament la fa Endesa–. En la comercialització és on han entrat multitud de noves empreses, malgrat que la seva quota de mercat encara és petita. La generació en grans centrals la fan les grans elèctriques, tot i que la irrupció de les renovables ha augmentat de forma substancial el nombre de generadors. Molts petits comercialitzadors, per no dependre del mercat majorista, estan signant acords a llarg termini amb els nous generadors de renovables.

L’escassa interconnexió amb el continent obliga a tenir un mercat elèctric ibèric. Per formar el preu de l’electricitat en el mercat majorista s’utilitza un sistema denominat marginalista. Hi ha una subhasta, i l’última tecnologia que entra en el mercat –i que és la més cara– és la que estableix el preu per a tota l’electricitat. Així, hi ha la nuclear, que no es pot parar i sempre és al mercat; després van entrant tecnologies més barates, com l'eòlica, la fotovoltaica o la hidràulica, i acaben les més cares: el carbó (en procés de tancament) i els cicles combinats de gas.

Quan la demanda és alta el gas marca el preu del MWh més sovint. Per tant, com que tota la producció es paga al mateix preu provingui de la tecnologia que provingui, la producció més barata dona més ingressos a les generadores, perquè cobren un preu més elevat per MWh posat al mercat.

Factors macroeconòmics que afecten el preu de l'electricitat

Espanya és pràcticament una illa energètica, malgrat els esforços per augmentar les interconnexions amb Europa seguint la política de la UE. Per això el mercat elèctric ibèric –que afecta Espanya i Portugal– queda una mica al marge de situacions internacionals. Tot i això, hi ha esdeveniments que poden afectar el preu de la llum. Un cas va passar el 2022 quan França tenia apagades una gran part de les seves centrals nuclears. Espanya va passar d'importar a exportar electricitat i, per fer-ho, havia de produir molt amb centrals de gas, precisament en un moment en què aquest hidrocrabur estava molt car i, per tant, encarint tot el mercat elèctric.

El mercat elèctric es regeix per la llei de l'oferta i la demanda. Quan l'economia creix molt, normalment la demanda es dispara, mentre que l'oferta té un límit: la capacitat instal·lada, que, a més, en el cas de les renovables, no sempre produeix. Per tant, es pot produir una tensió per una demanda superior a l'oferta que provoca que, en conseqüència, el preu pugi. Altres factors macroeconòmics poden afectar el preu de l'electricitat. Per exemple, la guerra d'Ucraïna, especialment l'estiu del 2022, va disparar el preu del gas. Els cicles combinats de gas són les centrals generadores que entren en últim lloc al mercat majorista i, per tant, marquen el preu de tota l'electricitat. Així, un preu del gas molt alt es transmet directament al preu de l'electricitat.

També hi ha altres esdeveniments mundials que afecten el preu de l'electricitat. Per exemple, quan es dispara el creixement de grans economies com la Xina o l'Índia. Això provoca un gran augment de la demanda energètica internacional.

Incidència de la política energètica i les decisions governamentals

Els governs donen molta importància a les polítiques energètiques, que tenen com a objectiu bàsic garantir el subministrament. Però aconseguir-ho comporta despeses que en el fons afecten el preu de la llum. Per exemple, durant anys es va pagar la moratòria nuclear, quan es va decidir no fer créixer el parc de centrals atòmiques. També es va apostar en un determinat moment per dopar les renovables, per impulsar la inversió en aquestes tecnologies, i això comportava un cost afegit en el rebut: les primes a les renovables.

Altres polítiques energètiques que també influeixen en el rebut són, per exemple, les inversions en xarxes de transport (la xarxa d'alta tensió de Red Elèctrica), o la política fiscal. Arran de la guerra d'Ucraïna, per exemple, es va rebaixar l'IVA i es va deixar en suspens l'impost a l'electricitat, per abaratir el rebut de les famílies i empreses.

El preu de la llum avui per hores del dia

Recordeu que el rebut de la llum va canviar el 2021 (aquí teniu una guia per ajudar-vos a entendre'l), i que des d'aleshores l'electricitat té un preu o altre segons la franja horària. El govern espanyol ha establert tres moments de consum: el punta, que és el més car (de les 10 a les 14 hores i de les 18 a les 22 hores); el pla, de cost intermedi (de 8 a 10 del matí, de les 14 a les 18 hores, i de les 22 a les 24 hores); i el vall, el més econòmic, que va de les 12 de la nit a les 8 del matí de dilluns a divendres i durant tot el dia els caps de setmana i festius a tot l’Estat. Els peatges i càrrecs tindran un preu diferent en cadascuna d’aquestes franges. La intenció és desplaçar el consum de les hores punta (més cares), en què ara es concentra la demanda, a les hores vall (més econòmiques), en què hi ha menys consum.

Per acabar-ho d’embolicar, els consumidors poden contractar dues potències diferents, una per als períodes punta i pla, i l’altra per al vall. Això pot ajudar a estalviar, però requereix una gestió activa del consumidor. Si es tria una potència més baixa a les hores vall i s’ajusta la potència a les hores punta i planes, s’aconseguirà un estalvi sempre que es desplaci el màxim de consum a les hores vall. L’OCU, però, adverteix de dos problemes: els electrodomèstics que fan més despesa són la nevera i el congelador, que estan endollats tot el dia i no permeten escollir el tram horari. L’altre problema és que, si es contracta una potència més baixa per a les hores vall, poden saltar els ploms si s’endollen molts aparells de forma simultània. Per tot plegat pot ser convenient saber quin és el preu de l'electricitat avui segons l'hora del dia, i ho podeu consultar en el següent gràfic.

Consells per estalviar electricitat

El cost de l’electricitat, que suposa menys d’un terç del total del rebut, es reparteix en dos conceptes: el consum que fem a casa i la potència que tenim contractada. La potència s’ha de pagar cada mes, independentment de si es consumeix o no. Rebaixar la potència contractada pot, per tant, abaratir el rebut. Aquests conceptes suposen aproximadament el 30% de la factura. Amb tot, el seu pes varia perquè depèn del consum que s’hagi fet i de l’evolució que hagin tingut els preus majoristes. Dins d’aquest apartat també s’hi inclou el marge de comercialització, per remunerar les comercialitzadores elèctriques del mercat regulat.

A més de la potència i el consum, el client també ha de pagar el comptador. Pot ser en propietat o de lloguer. Tot i suposar una part mínima del rebut (0,9%), ha augmentat amb l’adopció dels denominats comptadors intel·ligents.

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), que supervisa el mercat elèctric, ha calculat que si un consumidor estàndard, amb una potència contractada de 3,95 kW, adapta la potència per a les hores punta i planes a 3,50 kW i la rebaixa a 2,3 kW en les hores vall, estalviarà un 6,8%. Una altra advertència que fa la CNMC és no posar en marxa tots els electrodomèstics a la vegada. Si s’evita, l’estalvi pot anar de 200 a 300 euros a l’any, indica el superregulador. Jugar amb els horaris també és important. Traslladar 500 watts de la potència contractada i un 10% del consum de les hores punta a les hores vall pot permetre estalviar quasi un 16% en la part regulada del rebut.

La CNMC adverteix que la planxa és un dels aparells que més consumeixen i l'ús del qual és més fàcil de traslladar a les hores vall. Entre planxar en hora punta, a les 7 de la tarda, per exemple, i fer-ho en hora vall, a partir de les 12 de la nit, pot haver-hi un estalvi de més del 25%, uns 30 euros. Planxar en hora punta, però, pot encarir la factura un 9,4% respecte al que es paga ara.

Què és la tarifa regulada o PVPC?

El mercat regulat de l'electricitat és el del preu voluntari del petit consumidor (PVPC). Per això, popularment, quan parlem de la tarifa regulada de la llum també en diem PVPC. Aquesta tarifa està referenciada al mercat majorista o pool elèctric, on es compra i ven cada dia l'energia. El preu de l'electricitat varia cada hora del dia i cada dia de l'any i ho fa en funció de l'oferta i la demanda. Només les comercialitzadores de referència designades pel govern espanyol poden oferir aquest tipus de tarifa. A Catalunya, la comercialitzadora de referència és Energia XXI, del grup Endesa. Per trobar el telèfon, adreça electrònica o dades de contacte de la comercialitzadora de referència de cada zona es pot consultar a la pàgina web de la CNMC.

Abans de la crisi de preus energètics causada per la guerra d'Ucraïna, aquesta opció era la més econòmica perquè el mercat lliure, que se sol fixar en relació amb les expectatives de futur del mercat, solia ser més car tot i oferir un preu fix durant un període ampli de temps. A més, cal tenir en compte que les comercialitzadores del mercat lliure també solen incorporar serveis addicionals. Ara bé, amb l'escalada dels preus energètics especialment per la guerra a Ucraïna, en particular del gas, el mercat majorista es va veure pressionat a l'alça a nivells rècord i això va fer que totes aquelles llars que tenien contractada una tarifa PVPC veiessin disparar la seva factura mensual. Competència indica que, quan hi ha preus baixos com els del primer semestre del 2022, compensa el mercat regulat. Però, si són alts, pot ser millor el mercat lliure.

stats