PANDÈMIA
Economia 24/04/2020

Guia d’ajudes per afrontar la crisi del coronavirus

La majoria de mesures de l’Estat i de la Generalitat passen per ajornar pagaments per als pròxims mesos

Elisabet Escriche Rivas
6 min
La restauració és un dels sectors més afectats per aquesta crisi.  La imatge és d’un dels bars tancats durant el confinament a Vic.

BarcelonaDes que es va decretar l’estat d’alarma, el 14 de març, l’Estat, la Generalitat i, amb menys importància, els ajuntaments han anunciat un reguitzell d’ajudes econòmiques i socials perquè empreses, autònoms i la ciutadania puguin afrontar l’impacte de la crisi del coronavirus. Aquesta guia detalla quines són les mesures principals a les quals es poden acollir.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca
Inscriu-t’hi

Empreses i pimes

Crèdits avalats per l’ICO

És la gran aposta del govern espanyol perquè les empreses i autònoms tinguin liquiditat per fer front a l’actual context econòmic. En total per a aquesta partida l’executiu central va anunciar el 17 de març (tot i que no va obrir l’aixeta fins al 6 d’abril) que mobilitzaria 183.000 milions d’euros, dels quals 100.000 milions són en forma d’avals públics i la resta els haurien d’aportar els bancs. L’aixeta d’aquestes ajudes s’està obrint per trams. El primer, ja exhaurit, era de 20.000 milions d’euros i el 30 d’abril se n’obre un altre per la mateixa quantitat. Els avals de l’Estat cobreixen a través de l’ICO el 80% del crèdit que demanin les pimes i autònoms: en el cas d’empreses que sol·liciten per primer cop un préstec es cobreix el 70%, i a les que ja en tenen un, un 60%. Empreses i autònoms, però, han denunciat que els bancs, que tenen un embús per tota la documentació que han de formalitzar, estan denegant molts d’aquests crèdits.

ERTOs

Per evitar acomiadaments massius i que la crisi només sigui “temporal”, el govern espanyol va flexibilitzar i agilitzar els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per força major, és a dir, causats pel covid-19. Les empreses de menys de 50 treballadors que hagin optat per aquesta fórmula no han de pagar les quotes a la Seguretat Social dels seus empleats, mentre que les que superin aquesta xifra hauran de fer front al 25% d’aquestes quotes. A canvi, les empreses hauran de mantenir els treballadors per ERTO durant un termini de sis mesos un cop reprenguin la seva activitat. Aquesta setmana s’ha aprovat que aquests expedients també els puguin presentar companyies dels serveis considerats essencials, sempre que hagin vist reduïts els seus ingressos. A Catalunya, segons dades del departament de Treball d’ahir, s’han presentat des de l’inici de l’estat d’alarma prop de 94.000 expedients temporals, que afecten gairebé 688.000 treballadors.

Impostos

El govern espanyol ha allargat un mes el termini de presentació i pagament de les declaracions d’impostos com l’IVA o l’IRPF a les pimes i autònoms. El nou termini acaba el 20 de maig en lloc del 20 d’abril, com estava previst. Per a les empreses que els tenen domiciliats finalitza el 15 de maig. D’altra banda, les pimes i autònoms poden ajornar el pagament d’impostos de fins a 150.000 euros durant sis mesos, però només els tres primers mesos estan exempts d’interessos. A les pimes també se’ls ajorna el pagament de les quotes a la Seguretat Social dels mesos d’abril, maig i juny. Aquesta moratòria durarà sis mesos.

Moratòria de lloguers

El lloguer és una de les principals despeses a les quals han de fer front empreses i autònoms. En el consell de ministres de dimarts es va aprovar la moratòria del pagament d’aquests lloguers, d’una durada màxima de 4 mesos, si el propietari de l’immoble és una empresa, entitat pública d’habitatge o un gran tenidor (és a dir, que és titular de més de 15 habitatges). En el cas que el propietari del local sigui un particular o un petit tenidor, l’inquilí podrà sol·licitar un ajornament “temporal i extraordinari” del pagament o utilitzar els diners de la fiança per fer front a la quota, però els haurà de retornar en un termini d’un any.

Juntes d’accionistes

Les empreses cotitzades podran endarrerir fins a finals d’octubre les juntes d’accionistes que havien de celebrar a finals de juny, i a més es podran fer de forma telemàtica.

Autònoms

Prestació extraordinària

A banda dels crèdits avalats per l’ICO, l’ajornament del pagament d’impostos o la moratòria dels lloguers, els autònoms també tenen dret a cobrar una prestació extraordinària d’atur si han cessat la seva activitat a causa de la crisi del covid-19 o han vist reduïda la seva facturació com a mínim un 75% respecte a la mitjana del semestre anterior. La prestació que cobraran serà del 70% de la base reguladora. Per als que paguin la quota mínima serà de 661,08 euros. El govern espanyol va fer un primer pagament el 17 d’abril i en farà un altre el 30 d’abril. Els autònoms que la percebin estaran exempts de pagar la quota, i si quan la reben ja han l’han abonat, la Tresoreria General de la Seguretat Social els hi reintegrarà d’ofici.

Ajut de fins a 2.000 euros

Els treballadors per compte propi poden demanar una ajuda puntual de fins a 2.000 euros a la Generalitat. Ara bé, accedir a aquesta prestació és molt complicat. En queden exclosos els autònoms societaris i cooperatius; és incompatible amb qualsevol altra ajuda, com la de l’Estat; la seva renda del 2018 no pot superar els 25.000 euros, i només hi tenen dret els que han vist suspesa la seva activitat per l’estat d’alarma, entre altres restriccions. Fins al 17 d’abril s’havien presentat 6.000 sol·licituds del més de mig milió d’autònoms que hi ha a Catalunya.

Quotes

S’ha ajornat durant sis mesos el pagament de les quotes a la Seguretat Social del maig, el juny i el juliol sense recàrrec i interessos.

Plans de pensions

Tant els treballadors per compte propi com els aliens que tinguin plans de pensions poden recórrer a aquests estalvis per fer front a les seves despeses.

Treballadors

Teletreball

Es facilita el teletreball en aquelles empreses que el puguin fer i la Seguretat Social compensarà el pagament dels salaris als empleats que hagin de reduir la jornada laboral i prèviament ho hagin pactat amb l’empresa per tenir cura de menors o de persones dependents. Les dues mesures s’han prorrogat aquesta setmana fins al 22 de juny.

Permís retribuït recuperable

Les empreses de serveis no essencials van haver de parar del 31 de març al 9 d’abril a causa del confinament total. Per evitar un altre allau d’ERTOs el govern espanyol va crear un permís retribuït recuperable. Les hores que no van treballar aquests empleats les hauran de recuperar abans de finals d’any negociant prèviament amb la companyia.

Atur

Els afectats per ERTOs per força major cobraran atur encara que no hagin cotitzat el mínim exigit. Al treballador no li computarà aquesta prestació com a consumida si en un futur es queda a l’atur. També cobraran aquesta prestació els empleats els quals se’ls hagi extingit el contracte durant el seu període de prova des del 9 de març, els que des de l’1 de març havien deixat una feina per una de nova i la van perdre per la crisi del covid-19 i els fixos discontinus, que l’empresa els haurà d’incloure en el seu ERTO.

Famílies

Lloguers

Se suspenen els desnonaments durant sis mesos i els contractes de lloguer que acaben es renoven automàticament per mig any més. La pròrroga s’aplicarà a tots els contractes que finalitzin durant l’estat d’alarma sense canviar les condicions. Alhora, l’Estat ha ofert microcrèdits amb interès zero al llogater que no pugui fer front al pagament de la quota mensual. Aquests crèdits es podran tornar en un termini màxim de 10 anys. Les famílies que no puguin fer front a un crèdit podran rebre ajudes de fins a 900 euros. Pel que fa als pisos que són de grans propietaris, com fons d’inversió, s’oferiran quitances de fins al 50% del deute. La Generalitat, per la seva banda, va aprovar una moratòria per suspendre el cobrament dels lloguers dels seus habitatges públics mentre duri l’emergència del coronavirus. Aquestes rendes es pagaran de manera prorratejada durant els rebuts dels següents 12 mesos. L’Ajuntament de Barcelona tampoc cobrarà les quotes de lloguer d’aquest abril, maig i juny als inquilins que viuen en el seu parc d’habitatges. Els afectats tindran 18 mesos, entre el juliol del 2020 i el desembre del 2021, per abonar les quantitats endarrerides també de manera prorratejada.

Moratòria de les hipoteques

Els treballadors o autònoms que s’hagin vist afectats econòmicament per la crisi poden demanar una moratòria de la hipoteca de la seva residència habitual. La durada de la moratòria s’ha de negociar amb el banc però el mínim que s’està establint és de 3 mesos.

Llum, aigua i gas

Està prohibit tallar els subministraments de llum, aigua i gas durant l’estat d’alarma. A més, s’allarga de manera automàtica fins al 15 de setembre el bo social elèctric per als beneficiaris pendents de renovar la sol·licitud. També s’hi podran acollir les persones que s’hagin quedat sense feina o els autònoms que hagin cessat la seva activitat o reduït els seus ingressos en un 75%.

Crèdits al consum

Es pot sol·licitar una moratòria dels pagaments, crèdits o préstecs no hipotecaris durant un termini de tres mesos, que són ampliables.

stats