Energia

Què cal saber del nou rebut de la llum

L’1 de juny entra en vigor un nou sistema, que vol incentivar l’eficiència però pot encarir la factura

4 min
Una bateria de comptadors elèctrics en un edifici de Cerdanyola del Vallès

El 2015, en una visita a Barcelona, el llavors president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, José María Marín Quemada, va deixar anar un titular que cridava l'atenció: “El rebut de la llum no hi ha qui l’entengui”. L'1 de juny n'entra en vigor un de nou, però lluny de solucionar el problema encara el complica més.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca
Inscriu-t’hi

L’objectiu de la nova factura és incentivar l’eficiència i desplaçar el consum a les hores amb menys demanda, cosa que permetria evitar costoses inversions en xarxes en un moment en què l’economia avança cap a l’electrificació per la lluita contra les emissions de CO2. El nou rebut pot ajudar a estalviar, però també pot encarir el cost energètic per al consumidor si no pren algunes mesures i canvia certs hàbits.

A qui afecta?

Incideix més en els clients domèstics del mercat regulat

El canvi afectarà particulars i empreses, però té més incidència en els 10,7 milions de clients domèstics del mercat regulat (PVPC) que hi ha a Espanya. En el cas dels 16,8 milions de clients del mercat lliure, el canvi dependrà de les modificacions que introdueixi la seva comercialitzadora, que en qualsevol cas haurà d’informar el client. Ja n'hi ha, com Bon Preu Energia, que no modificaran les condicions fins al venciment del contracte.

Què canvia?

Els peatges i tarifes s’emboliquen amb trams horaris

Ara el rebut de la llum té una part per retribuir les xarxes de transport i distribució i per a ajudes al sistema com les renovables. És el que equival al terme de potència, que es fixa en funció de la potència contractada, i al d’energia, que depèn del consum. A aquesta part del rebut s’hi suma el cost de la producció, en funció del consum i el preu horari en el mercat majorista, i els impostos (5,11% de l’impost de l’electricitat i 21% de l’IVA, que es mantenen en el nou rebut), a més del lloguer del comptador.

En el nou model tot això s’embolica, perquè peatges i càrrecs es modificaran. El govern espanyol ha establert tres moments de consum: el punta, que és el més car (de les 10 a les 14 hores i de les 18 a les 22 hores); el pla, de cost intermedi (de 8 a 10 del matí, de les 14 a les 18 hores, i de les 22 a les 24 hores); i el vall, el més econòmic, que va de les 12 de la nit a les 8 del matí de dilluns a divendres i durant tot el dia els caps de setmana i festius a tot l’Estat. Els peatges i càrrecs tindran un preu diferent en cadascuna d’aquestes franges. La intenció és desplaçar el consum de les hores punta (més cares), en què ara es concentra la demanda, a les hores vall (més econòmiques), en què hi ha menys consum.

Gestió activa

El consumidor ha d’actuar per aconseguir un benefici

Per acabar d’embolicar-ho, els consumidors podran contractar dues potències diferents, una per als períodes punta i pla, i l’altra per al vall. Això pot ajudar a estalviar, però requereix una gestió activa del consumidor. Si es tria una potencia més baixa a les hores vall i s’ajusta la potència a les hores punta i planes, s’aconseguirà un estalvi sempre que es desplaci el màxim de consum a les hores vall.

L’OCU, però, adverteix de dos problemes: els electrodomèstics que fan més despesa són la nevera i el congelador, que estan endollats tot el dia i no es pot escollir el tram horari. L’altre problema és que si es contracta una potència més baixa per a les hores vall, poden saltar els ploms si s’endollen molts aparells de forma simultània.

El govern espanyol, però, argumenta que el model incentiva el cotxe elèctric, ja que es podrà carregar a la nit, durant les hores en què l’energia i els peatges són més barats; i també fomenta l’autoconsum fotovoltaic, ja que les hores més cares coincideixen amb les de màxima insolació, cosa que fa més atractiu produir la pròpia electricitat.

Com es pot estalviar?

Cal contractar dues potències i desplaçar el consum

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), que supervisa el mercat elèctric, ha fet els seus càlculs. Amb el nou rebut es pot estalviar, però si el client no actua pot acabar pagant més que ara. Per exemple: si un consumidor estàndard, amb una potència contractada de 3,95 kW, adapta la potència per a les hores punta i planes a 3,50 kW i la rebaixa a 2,3 kW en les hores vall, estalviarà un 6,8%.

Una altra advertència que fa la CNMC és la de no posar en marxa tots els electrodomèstics a la vegada. Si s’evita, l’estalvi pot anar de 200 a 300 euros a l’any, indica el superregulador. Jugar amb els horaris també és important. Traslladar 500 watts de la potència contractada i un 10% del consum de les hores punta a les hores vall pot permetre estalviar quasi un 16% en la part regulada del rebut.

Advertències

La planxa pot estalviar, però també pot disparar el rebut

La CNMC adverteix que la planxa és un dels aparells que més consumeixen i l'ús del qual és més fàcil de traslladar a les hores vall. Entre planxar en hora punta, a les 7 de la tarda, per exemple, i fer-ho en hora vall, a partir de les 12 de la nit, pot haver-hi un estalvi de més del 25%, uns 30 euros. Planxar en hora punta, però, pot encarir la factura un 9,4% respecte al que es paga ara.

stats