Microsites CAT Serveis 04/10/2018

Catalunya gestiona la pesca professional amb un model pioner a Europa i al Mediterrani

Estableix un sistema innovador de comitès de cogestió, integrats per representants del sector, científics, Administració i societat civil

3 min
Catalunya gestiona la pesca professional  amb un model pioner a Europa i al Mediterrani La base per a una política marítima pròpia

Una activitat pesquera sostenible i econòmicament viable gestionada conjuntament entre tots els sectors implicats: aquestes són les premisses del nou decret de governança de la pesca professional a Catalunya aprovat al juny, que estableix un sistema innovador de gestió mitjançant plans de gestió dissenyats pels sectors implicats i que inclouen programes socioeconòmics específics. Es tracta de la legislació més avançada d’Europa -i capdavantera al món- en apoderament del sector. De fet, aquesta nova norma, basada en l’èxit de diverses experiències pilot prèvies, com la cogestió del sonso i la gamba a Palamós i diferents iniciatives al litoral de Girona, s’ha aprovat en un moment clau, en què s’està discutint el model de pesca a la Mediterrània.

La nova normativa catalana s’emmarca en l’Estratègia Marítima de Catalunya, que busca impulsar aquest i altres sectors, i reivindica el nostre espai marítim com a generador de creixement blau sostenible.

Un profund canvi organitzatiu

La participació de tots els sectors implicats en la presa de decisions implica un canvi radical de plantejament en la gestió dels recursos marins i aposta per un sistema més participatiu i horitzontal. Aquest tipus de gestió, més pròxima i que implica científics, pescadors i agents del món de la conservació mediambiental, permet que, mitjançant el seu apoderament, el sector es responsabilitzi de les regles, se les faci seves i en garanteixi millor la realització i el compliment.

LA BASE PER A UNA POLÍTICA MARÍTIMA PRÒPIA

El Govern ha aprovat també la primera Estratègia Marítima a Catalunya, una eina consensuada entre tots els departaments que posa les bases per a una política marítima pròpia. L’òrgan encarregat del seguiment i gestió adaptativa de l’Estratègia serà el Consell Català de Cogestió Marítima.

Malgrat que Catalunya és una potència marítima, no s’havia dotat fins ara dels elements que permeten vertebrar-la com a tal. L’Estratègia Marítima té com a horitzó l’any 2030 i els seus quatre àmbits d’actuació se centren en el desenvolupament sostenible i respectuós amb l’ús de la mar, la creació i el manteniment d’ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i un marc de governança innovador que en garanteixi l’operativitat. El primer pla estratègic multianual de l’Estratègia abasta el període 2018-2021 i està integrat per 89 línies d’actuació.

L’Estratègia, a més, posa de manifest la voluntat del govern de Catalunya d’observar les directrius internacionals relacionades amb l’àmbit marítim. Un dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides per al 2030 estableix la necessitat de “conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible”. Catalunya és també un actor proactiu en processos estratègics clau en el marc de la Unió Europea (UE), com ara l’aplicació de la directiva sobre ordenació de l’espai marítim o la iniciativa WestMED, que desenvolupa una estratègia marítima subregional per a la Mediterrània occidental.

La primera avaluació del pes de l’economia blava a Europa duta a terme enguany per la Comissió Europea xifra en 566.200 milions d’euros el volum de negoci, amb una generació de prop de 3,5 milions de llocs de treball.

El text de l’Estratègia Marítima es pot consultar íntegrament al web del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.

stats