Microsites CAT Serveis 29/01/2020

Els pressupostos del 2020 fan l’increment més elevat de la història en cooperació al desenvolupament

La partida d’Ajut Oficial al Desenvolupament passa de 32,1 M€ a 52,8 M€

4 min
Formació al Senegal en el marc del programa de l'ACCD sobre sobirania alimentària i drets de les dones

La cooperació al desenvolupament és una prioritat en els pressupostos del Govern de Catalunya per al 2020: els comptes d’enguany preveuen l’increment més elevat de la història en aquest àmbit. Concretament, la partida corresponent a Ajut Oficial al Desenvolupament passa de tenir 32,1 milions d’euros a 52,8 milions d’euros. Aquest augment de més de 20 milions referma la voluntat de la Generalitat de destinar el 0,7% dels pressupostos del Govern a la cooperació l’any 2030. Es tracta d’un compromís recollit en el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2019-2022, aprovat el juliol passat per àmplia majoria al Parlament, que assumia la voluntat d’incrementar gradualment la inversió en matèria de cooperació fins a assolir la meta marcada per d’aquí deu anys.

Els pressupostos del 2020 fan l’increment més elevat de la història en cooperació al desenvolupament

Els pressupostos del 2020 consoliden així la prioritat del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per la cooperació al desenvolupament, que, de fet, ja constituïa el gruix més destacat dels comptes actuals de la conselleria capitanejada per Alfred Bosch. “Aproximadament la meitat dels recursos del Departament són d’ajuda al desenvolupament, per resoldre els desequilibris i les injustícies que es produeixen al món”, explica el conseller Bosch, que destaca com la cooperació “creix de manera apreciable amb aquest nou pressupost”.

Per què serviran els 52,8 milions d’euros?

La cooperació catalana comptarà, doncs, amb un total de 52,8 milions d’euros aquest 2020, que l’executiu repartirà en diferents línies de treball. En primer lloc, la major part d’aquest import anirà destinat a incrementar el pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. L’augment de recursos també es dedicarà a la transformació i el suport al sector de la cooperació a Catalunya. En aquest sentit, el Govern aposta per mantenir els convenis amb aquelles entitats amb qui ja està treballant, així com per iniciar nous convenis de col·laboració amb altres organitzacions del sector.

La Generalitat finança més de 240 actuacions, programes i projectes arreu del món, que impliquen entitats, municipis i cooperants. Però els darrers anys l’executiu ha augmentat les relacions governamentals per complementar les polítiques públiques que duen a terme. En aquest sentit, l’increment històric del pressupost dedicat al sector de la cooperació permetrà fer nous acords bilaterals i donar continuïtat als ja existents tant amb països –com en té amb diferents ministeris dels governs de Bolívia, El Salvador, Moçambic o el Líban– com amb regions –en són exemple els acords amb Tànger, Inhambane, Sarajevo o Nariño– i organismes multilaterals.

Reforç a l’agenda de defensa dels drets humans

L’augment de la partida pressupostària de cooperació també servirà per consolidar l’agenda de defensa dels drets humans, amb una especial atenció a la situació dels defensors i defensores dels drets humans. Concretament, el nou pressupost permet potenciar el Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores dels Drets Humans, que ja duu tres edicions oferint protecció i atenció integral a persones que veuen amenaçada la seva vida o la seva integritat per raó de l’activitat de defensa dels drets humans que realitzen al seu país d’origen. Ho fa a través d’una acollida temporal de sis mesos a Catalunya i de l’acompanyament al retorn. Actualment hi ha tres persones acollides sota aquest Programa.

D’altra banda, els 52,8 milions d’euros al pressupost de cooperació per al 2020 permeten continuar desplegant l’Enfocament de Gènere i Drets Humans, que guia la política pública de cooperació al desenvolupament. N’és un exemple el Fons de Dones del Senegal, que va néixer gràcies al suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i que ofereix assistència jurídica i suport davant de situacions de violència masclista, així com a defensores dels drets humans senegaleses. Si bé, seguint amb l’exemple, el Senegal ja és un dels països prioritaris per a la cooperació catalana, els nous comptes també permeten reforçar la prioritat de certes àrees geogràfiques, com ara el conjunt del continent africà, que afronta els propers anys importants reptes lligats a les desigualtats estructurals i de defensa dels drets.

Però l’increment històric en la inversió en cooperació també tindrà un impacte dins del territori català, on es podrà potenciar l’educació per a una ciutadania crítica com a línia estratègica i singular de la cooperació catalana. En aquest sentit, l’educació pel desenvolupament és un dels objectius estratègics del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2019-2022 i pretén promoure una ciutadania compromesa en la defensa dels drets humans per a la construcció d’una societat més justa i fomentar la cultura de la pau i la no-violència.

Una política de cooperació transversal

Si bé el Govern de Catalunya està compromès a assolir el 0,7% del pressupost a Ajut Oficial al Desenvolupament l’any 2030, també ho està amb la coordinació i la coherència de les actuacions de tots els departaments del Govern en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. Els comptes del 2020 permeten fer un impuls a la coherència de les polítiques públiques de cooperació, és a dir, a tenir una visió transversal que vinculi l’activitat de tot el Govern al desenvolupament sostenible, en línia amb l’Agenda 2030.

Aquests són només alguns dels exemples de les actuacions que l’increment del pressupost de cooperació més gran de la història permet tirar endavant a l’administració catalana. Amb els pressupostos de 2020, el Govern de Catalunya no només segueix caminant cap al compromís d’assolir el 0,7% en AOD el 2030, sinó que avança per fer de Catalunya un país compromès amb un món més lliure, just, igualitari, sostenible, equitatiu i en pau, on els drets humans siguin respectats, protegits i garantits.

stats