Microsites CAT Serveis 18/09/2018

La lluita contra les desigualtats laborals entre homes i dones i la fi de la bretxa salarial, objectiu prioritari de la Generalitat

-El govern català destina més de mig milió d’euros a combatre la discriminació laboral que pateixen les dones-Segons l’informe ‘Evolució de la bretxa salarial de gènere 2008- 2015’, la bretxa salarial es va reduir 2,1 punts entre el 2014 i el 2015-El salari mitjà dels homes va ser de 27.514 euros, i el de les dones, de 20.946 euros, un 23,9% inferior

3 min
La lluita contra les desigualtats laborals entre homes i dones i la fi de la bretxa salarial, objectiu prioritari de la Generalitat

La desigualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral és avui una de les preocupacions i prioritats d’acció del Govern. La discriminació salarial o bretxa de gènere, la parcialitat forçada per la necessitat de compatibilitzar la vida familiar i la laboral i les dificultats d’accés als llocs de presa de decisió són reptes pendents que aborda el departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Per això, més de mig milió d’euros es destinaran a combatre la desigualtat salarial entre homes i dones. És el que s’ha proposat la Generalitat i va manifestar en la presentació de l’informe Evolució de la bretxa salarial de gènere 2008-2015, que revela que la discriminació salarial en termes anuals es va reduir 2,1 punts entre el 2014 i el 2015, però que el salari de les dones (20.946 euros) continua sent un 23,9% inferior al dels homes (27.514 euros).

La directora general d’Igualtat, Mireia Mata, va donar a conèixer les conclusions d’aquest estudi. La Generalitat va publicar per primer cop un informe sobre la bretxa salarial l’any passat, i ara fa un seguiment anual de la discriminació retributiva, amb l’objectiu de dur a terme accions i mesures per reduir-la.

Víctimes del sostre de vidre

Mata lamenta que, tot i la millora, les dones encara són víctimes de dos fenòmens en el mercat laboral. D’una banda, el que es coneix com a sol enganxós, que les situa majoritàriament en els nínxols de treball menys reconeguts i a la part baixa de l’escala salarial (un 25% cobren 11.824 euros o menys, mentre que només un 10% dels homes guanyen menys d’11.526 euros). I, d’altra banda, el sostre de vidre : a més a més de la dificultat d’accés als llocs de presa de decisions en tots els àmbits laborals, les dones més ben remunerades reben de mitjana un sou anual gairebé 9.000 euros inferior al dels seus companys.

L’estudi també posa de manifest que el nombre d’hores treballades té un impacte important en el guany anual i, per tant, en molts casos, que les dones cobrin menys s’explica perquè treballen més a temps parcial -una tria no voluntària, sinó forçada per la necessitat de compatibilitzar les tasques de cura d’infants i persones dependents, que molt majoritàriament assumeixen elles-. Pel que fa a les diferències de guany brut anual, tendeixen a créixer amb l’edat. Aquest fet s’ha intensificat els últims anys, en què la bretxa salarial de gènere ha anat a la baixa en els grups d’edat més joves, mentre que ha augmentat en el tram de 55 anys i més.

La lluita contra les desigualtats laborals entre homes i dones i la fi de la bretxa salarial, objectiu prioritari de la Generalitat

La direcció general d’Igualtat aposta per plans d’igualtat a les empreses

Al llarg de l’any, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies fa diferents actuacions en matèria d’igualtat per combatre aquesta xacra. Dins del departament, l’àrea d’Igualtat d’Oportunitats de la direcció general d’Igualtat promou l’equitat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit laboral, principalment per via de la formació, la sensibilització i l’assessorament a les empreses i organitzacions en matèria de plans i mesures d’igualtat, que garanteixin l’accés de les dones a la formació, la promoció, la igual retribució i l’arribada a càrrecs de comandament i de decisió en condicions d’igualtat. I també als homes a practicar la corresponsabilitat i les feines de cura, de manera que no recaiguin de manera gairebé exclusiva en les dones, cosa que les obliga a renunciar a la carrera professional.

L’any passat, d’altra banda, el departament de Treball va subvencionar amb 350.000 euros 115 projectes que promovien l’aplicació de plans d’igualtat a organitzacions públiques i empreses. També va finançar amb 150.000 euros accions d’entitats sense ànim de lucre dirigides a fomentar la igualtat d’oportunitats d’homes i dones en el treball. Pel que fa a la formació, prop de 1.300 persones han participat en algun dels cursos, presencials o en línia, que ha coordinat l’àrea durant el 2017.

stats