Microsites CAT Serveis 03/10/2018

La Generalitat busca famílies d’acollida

Actualment a Catalunya hi ha 700 famílies que acullen més de 900 infants

3 min
La Generalitat busca famílies d’acollida

L’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) segueix treballant per aconseguir famílies d’acollida per als infants que actualment viuen en centres residencials d’acció educativa malgrat que podrien conviure en família.

L’ICAA ha definit 8 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona com a prioritaris, amb els quals ha establert estratègies de col·laboració en la promoció d’aquesta mesura de protecció per aconseguir una llar temporal per a aquests nens. Aquestes poblacions són Barcelona, Badalona, Mataró, l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts.

L’acolliment familiar és una mesura de protecció a la infància i l’adolescència i alhora un gest compromès de famílies que proporcionen un entorn de comprensió, acompanyament i estima a un infant que ho necessita durant un temps determinat. Actualment a Catalunya hi ha més de 700 famílies que acullen més de 900 infants. Tot i així, encara hi ha infants que viuen en centres malgrat que podrien viure en família. Són grups de germans o infants amb malalties greus i diversitat funcional.

La persona o família interessada s’ha d’adreçar a l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), que té representacions territorials a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i a les Terres de l’Ebre, o bé ha de concertar una cita amb una Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF).

Qui pot acollir?

Des del punt de vista legal, els i les sol·licitants han de complir els següents requisits: estar en ple exercici dels drets civils i ser majors de 25 anys i tenir com a mínim 14 anys més que la persona acollida. Només s’admet l’acolliment per a més d’una persona en el cas dels cònjuges o de les parelles que conviuen amb caràcter estable i, en aquests casos, n’hi ha prou que un membre de la parella hagi fet 25 anys.

Poden acollir un infant les persones o famílies que volen col·laborar en la cura dels infants que no poden estar amb la seva família d’origen durant un temps. Les persones sol·licitants han de gaudir d’una situació afectiva equilibrada, disposar de temps, tenir una actitud educativa flexible i un entorn familiar socialitzador per a l’infant acollit, i estar disposades a col·laborar amb els professionals tècnics que acompanyen l’acolliment. Per fer l’acolliment, tots els membres de la família, incloent-hi els fills i filles, si n’hi ha, han d’estar-hi d’acord.

Tipus d’acolliment i durada

Hi ha diversos tipus d’acolliment i durada. El primer és l’acolliment d’urgència i diagnòstic. Aquest acolliment permet que l’infant visqui amb una família mentre es realitza l’estudi sobre les circumstàncies que han aconsellat separar-lo de la família d’origen. És un tipus d’acolliment adreçat a infants de fins a sis anys. La durada de l’acolliment serà el temps necessari per dur a terme l’estudi de la situació.

El segon és l’acolliment simple, en el qual l’infant és acollit per una família amb la finalitat de retornar al seu entorn familiar abans de dos anys. El tercer, l’acolliment permanent, es produeix quan l’infant és acollit per una família mentre el seu entorn familiar d’origen supera els problemes que poden requerir un temps més. S’acordarà la decisió si es preveu que el desemparament serà definitiu i no es considera més favorable per a l’interès de l’infant o l’adolescent l’aplicació de l’acolliment preadoptiu, o quan aquest no sigui possible.

Caps de setmana i vacances

També existeix la possibilitat d’acolliment de cap de setmana i vacances, un tipus d’acolliment adreçat a infants majors de nou anys, els quals estan ingressats en centres residencials i necessiten gaudir d’un ambient familiar. L’infant conviu amb la família col·laboradora durant els caps de setmana i les vacances escolars.

L’acolliment en unitats convivencials d’acció educativa, per la seva banda, està adreçat a infants i adolescents tutelats, amb necessitats educatives especials, malalties cròniques i/o trastorns de conducta, i grups de germans que requereixen una atenció més especialitzada.

PRÒXIMES SESSIONS INFORMATIVES

En aquest context, Biblioteques de Barcelona ha programat sessions informatives sobre l’acolliment familiar en equipaments de la ciutat. Les pròximes sessions seran a la Biblioteca Xavier Benguerel, de la Vila Olímpica, el 23 d’octubre; i a la Biblioteca Montserrat Abelló, de les Corts, el 3 de desembre a les 19 h. El conjunt de biblioteques de la ciutat tenen també a disposició de la ciutadania fulletons informatius sobre l’acolliment familiar.

A Mataró tindrà lloc una sessió informativa el 21 de novembre a la Biblioteca Pompeu Fabra, també a les 19 h. Igualment, a tots els equipaments municipals es podrà trobar informació sobre aquesta mesura de protecció a la infància.

stats