Microsites CAT Serveis 04/10/2018

La Generalitat convida els ciutadans a dissenyar la contribució catalana al desenvolupament global

El Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència incorporarà les aportacions ciutadanes al document ‘Visió 2030’

2 min
Projecte Muj-Eres, consistent en tallers de teatre amb el col·lectiu de dones colombianes exiliades a Europa.

El Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència promou sessions temàtiques i canals de participació en línia oberts a la ciutadania per abordar les prioritats i els continguts de la política pública de cooperació al desenvolupament. Les aportacions permetran al Govern fixar l’estratègia a llarg termini i treballar per l’assoliment dels Objectius del Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

El nou procés participatiu impulsat per la Generalitat de Catalunya, Visió 2030: La contribució catalana al desenvolupament global, permet a la societat civil catalana participar en l’elaboració d’una nova estratègia de cooperació emmarcada en l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. El procés, que és una iniciativa de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, amb la col·laboració de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, es convertirà en un document, anomenat Visió 2030, que servirà de punt de partida dels futurs plans directors de la cooperació catalana. Aquesta ambiciosa iniciativa participativa obre la porta a ciutadans i entitats a aportar la seva visió sobre la cooperació catalana, així com a proposar prioritats.

La cooperació al desenvolupament és un instrument fonamental per demostrar i fer efectius el compromís i la responsabilitat de Catalunya amb els grans problemes de la humanitat.

Des del 2015, el desenvolupament compta amb un nou marc per posar en comú els esforços d’estats i societats, i mesurar l’avenç envers els objectius que compartim: l’Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptats per les Nacions Unides.

Amb aquesta iniciativa, la Generalitat reivindica la necessitat d’obrir la cooperació catalana a la participació de tots els actors implicats, tant entitats com ciutadans interessats.

Com participar-hi?

Hi ha tres formes de participar en el debat. La primera és per mitjà de sessions temàtiques organitzades a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i que tindran lloc fins al 30 d’octubre. Aquests debats posen en relació la cooperació al desenvolupament amb temes diversos com el medi ambient, l’enfocament de gènere, la pau i les noves tecnologies, entre d’altres.

La segona manera és amb sessions de treball autogestionades. Aquesta modalitat permet que qualsevol grup de persones organitzi autònomament una sessió de valoració dels temes identificats per a la cooperació catalana, o bé per avaluar el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.

Finalment, la tercera via és a través de la participació online, des del web participa.gencat.cat. A banda d’oferir tota la informació sobre el procés de consulta, el portal permet fer propostes concretes, públiques i avaluables. Hi ha temps per fer aportacions fins al dia 30 d’octubre.

Quan acabi el procés participatiu, el Govern donarà resposta a les diverses formes de participació i explicarà quines aportacions s’han incorporat al document Visió 2030. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat referma el seu compromís amb la pau i els drets humans, així com amb la transparència i la participació ciutadana, i aposta per una contribució al desenvolupament internacional més decidida que mai.

stats