Microsites CAT Serveis 17/09/2018

Unes 240.000 persones es beneficien aquest any dels ajuts d’ocupació de la Generalitat

El SOC prioritza joves, dones, persones més grans de 45 anys, persones aturades de llarga durada, destinataris de la renda garantida i persones amb discapacitat

4 min
Unes 240.000 persones es beneficien aquest any dels ajuts d’ocupació de la Generalitat El SOC prioritza joves, dones, persones més grans de 45 anys, persones aturades de llarga durada, destinataris de la renda garantida i persones amb discapacitat

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) gestionarà 331.000.000 d’euros destinats a polítiques d’ocupació que “beneficiaran al voltant de 240.000 persones a l’atur, cosa que pràcticament cobrirà el total de la demanda”, segons ha explicat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani. Aquest import s’ha vist incrementat fa poc amb 11,8 milions d’euros, que es destinaran a programes de formació professional per a l’ocupació i suport a col·lectius especialment vulnerables.

Des del SOC es prioritzaran els col·lectius que han estat més castigats per la crisi i els que tenen més dificultats per trobar feina, com els joves, les dones, els majors de 45 anys, les persones a l’atur de llarga durada, les destinatàries de la renda garantida de ciutadania i les persones amb discapacitat.

Davant el fet que la crisi ha deixat al marge del mercat de treball un important col·lectiu de persones, el Servei d’Ocupació ha dissenyat programes cada cop més centrats a fer-los superar les dificultats especials amb què es troben.

Per aquest motiu, la programació de les polítiques actives d’ocupació d’enguany incorpora canvis orientats a combatre aquesta situació ajudant les persones a millorar el seu encaix amb les ofertes de feina i, alhora, ajudant les empreses i cercant el seu compromís per donar-los oportunitats.

Font: SOC

Ajut als col·lectius més vulnerables

El Servei d’Ocupació de Catalunya garanteix a les persones sol·licitants o que són beneficiàries de la renda garantida de ciutadania que puguin accedir a programes que ofereixen orientació, formació i, en molts casos, subvencions a la contractació. També aposta pels ajuts a les dones i les polítiques de gènere, atès que és un col·lectiu que continua registrant taxes d’atur superiors a les dels homes.

Pel que fa a l’ocupació juvenil, el SOC continua dissenyant programes que atenen i ajuden joves des dels 16 anys, molts d’ells amb greus dificultats d’integració social i laboral, a través dels centres de noves oportunitats.

Destaquen també els programes que aconsegueixen crear ocupació a petites i mitjanes empreses, com és el cas del 30 Plus, en el qual es visiten empreses a què s’anima a contractar una persona i crear així un lloc de feina nou.

També aposta pel desenvolupament territorial com a fórmula idònia pel creixement econòmic sostenible creant ocupació i oportunitats per a la gent de l’entorn, així com treballant els cursos de les especialitats més demandades perquè els alumnes puguin aconseguir certificats de professionalitat. Una altra prioritat són els centres d’innovació de formació ocupacional (CIFO) per poder oferir formació estable i de qualitat.

Un 63% d’insercions al mercat laboral

En els programes de qualificació professional acabats l’any 2017 hi van participar 36.196 persones i un 63% es va inserir laboralment, un percentatge que va ser superior en el cas de les dones (un 65%). De les persones que van aconseguir una feina, el 51% estava en situació d’atur de llarga durada.

Principals programes ocupacionals

Actualment el SOC treballa en diferents àmbits d’actuació. Un d’ells és la formació de les persones desocupades. El programa Treball i Formació, per la seva banda, integra accions d’experiència laboral i accions de formació, adreçades a persones en situació d’atur.

El programa Projectes Singulars té per objectiu reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, mentre l’Enfeina’t fomenta accions per a la contractació laboral temporal i l’acompanyament a la inserció de les persones en situació d’atur de llarga durada.

Els Programes d’orientació, d’altra banda, integren els serveis i els programes personalitzats d’informació, d’acompanyament, de motivació i d’assessorament per trobar feina. Per acabar, el programa Treball als barris posa a disposició de les entitats beneficiàries un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local i deixa escollir a cada municipi el disseny i la planificació de les actuacions que encaixin millor en el seu propi projecte.

Aquestes mesures tenen com a objectiu millorar les oportunitats de trobar una feina, i les duu a terme el SOC a través del conjunt d’entitats que hi col·laboren (ajuntaments, entitats i empreses). Per obtenir més informació es pot consultar el web serveiocupacio.gencat.cat o bé adreçar-se a una Oficina de Treball del SOC.

PRÒRROGA A L’ACORD DE SALARI MÍNIM DE 1.000 EUROS MENSUALS

Aquest any es prorroga l’acord signat l’any 2016 pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb els sindicats UGT i CCOO, i les entitats municipalistes FMC i AMC, mitjançant el qual les persones a l’atur contractades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel SOC cobraran, com a mínim, mil euros cada mes.

El programa Treball i Formació és una política activa d’ocupació promoguda pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) que s’adreça a les persones a l’atur que han exhaurit la prestació o el subsidi d’atur.

L’objectiu és dotar la persona d’experiència laboral i formació en el curs de la seva participació en el programa a través d’una contractació per portar a terme actuacions de caràcter temporal d’interès general i social.

stats