Microsites CAT Serveis 18/09/2018

Una salut millor per a les dones, una salut millor per a tothom

La Generalitat impulsa la perspectiva de gènere en les polítiques de salut per combatre les desigualtats en l’estat de salut entre homes i dones a Catalunya

3 min
Metge amb dues pacients en un consultori mèdic d’un CAP de la ciutat de Barcelona.

Un dels principals objectius del Departament de Salut de la Generalitat és garantir la igualtat d’oportunitats a l’hora d’assolir el millor estat de salut i benestar possibles per a cada persona. En aquest estat de salut hi influeix l’entorn socioeconòmic o el territori on viu l’individu, però també si és dona o home. I és que, a banda que la salut entre dones i homes és diferent per raons biològiques, també és desigual per factors socials que estableixen diferències injustes i evitables en la salut dels dos sexes.

Tot plegat, una realitat que fa que a Catalunya les dones visquin 5,3 anys més que els homes però amb menys qualitat de vida. De fet, les dones tenen uns hàbits més saludables que els homes, però tenen pitjor percepció del seu estat de salut i de la seva qualitat de vida relacionada amb la salut, segons els resultats de l’última Enquesta de Salut de Catalunya 2017. En aquest estudi es mostra que les dones fumen menys que els homes (18,5% enfront del 29,7%); fan un consum de risc d’alcohol més baix (1,5% enfront del 5,4%), i segueixen més la dieta mediterrània (65,3% enfront del 56,6%). Però malgrat aquests comportaments més saludables tenen una prevalença més alta de problemes crònics i discapacitants.

Per això, des de Salut s’ha decidit impulsar la perspectiva de gènere en les polítiques de salut, fent-la indispensable i indestriable a l’hora de planificar, aplicar i avaluar totes les polítiques que s’estan fent i es faran. Perquè és una necessitat social i perquè és de justícia; perquè una salut neutra al gènere no és més que una salut cega a la realitat; perquè combatre les desigualtats de gènere millora la salut de les dones. I una salut millor per a les dones és una salut millor per a tothom.

D’una banda, identificar les causes i les patologies més prevalents en les dones -sobretot les doloroses i discapacitants- és un repte per reduir les desigualtats en salut entre homes i dones. De l’altra, les polítiques públiques han de buscar estratègies per garantir la igualtat d’oportunitats en els resultats en salut, i no només en l’accés als serveis: per tant, això justifica fer intervencions diferenciades per a homes i dones.

Un dels millors exemples d’això serà el pròxim Model d’Atenció a l’Endometriosi a Catalunya. Aquesta malaltia -que només afecta les dones i que causa un dolor que limita molt la qualitat de vida- sol ser diagnosticada amb anys de retard, atès, en part, a la normalització de l’acceptació del dolor durant la menstruació. Aquest nou model posarà les bases per ordenar els serveis assistencials que atenen les dones amb endometriosi, incloent-hi aspectes clínics, assistencials i d’ordenació de circuits. Tot, contemplant les actuacions necessàries per atendre les dones afectades d’una manera integral.

EN SÍNTESI

Quins són els principals reptes?

1- Detectar les desigualtats

2- Eliminar els efectes que causen en la salut de les dones

Com fer-ho possible?

1- Analitzant desigualtats de gènere a partir de dades desagregades per sexe

2- Formant en perspectiva de gènere en l’àmbit de la salut

3- Identificant malalties que afecten les dones, per abordar-les i seguir-les

4- Incorporant la perspectiva en la planificació sanitària

5- Fent recerca en salut sensible al gènere

La situació de les dones en 8 punts

  • Tenen pitjor estat de salut
  • Van més als centres de salut, però s’hospitalitzen menys
  • Pateixen més trastorns crònics i amb més comorbiditat (42,3% vs 36,1%)
  • Són trastorns més relacionats amb el dolor (muscular, migranyes) i l’ansietat, que limiten activitats de la vida quotidiana
  • Consumeixen més medicaments (69,3% vs 53,9%)
  • Es visiten més per trastorns mentals (depressió) i consumeixen molts més antidepressius
  • Pateixen malalties pròpies: endometriosi
  • Demències com l’Alzheimer són la primera causa de mort. La segona, les malalties cardiovasculars
stats