El cooperativisme guanya terreny

L’enfortiment de l’Economia Social i Solidària a Catalunya

L’ESS és una realitat viva i creixent, i ja representa prop del 3% de les empreses, el 6% dels llocs de treball i més del 8% del PIB a Catalunya

Redacció
4 min
Ocell de foc, un programa innovador per impulsar projectes d’atenció i acompanyament a joves.

En els darrers vuit anys, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha treballat per potenciar l’Economia Social i Solidària (ESS) al nostre país com a motor de transformació social. La promoció de la "Xarxa d’ateneus cooperatius" i la creació dels "Projectes singulars" van marcar l’inici d’una etapa de creixement que s’ha reflectit en l’augment del finançament destinat a aquest àmbit i que s’ha concretat en la creació d’un ecosistema favorable a l’ESS, tant en l’àmbit legislatiu com en l’educatiu, el formatiu i el de serveis financers i tecnològics.

L’esforç mantingut durant aquest període –entre el 2016 i el 2023 el pressupost de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, i el Cooperativisme ha crescut el 280%– ha contribuït a fer que aquest model econòmic, caracteritzat per posar les persones al centre i promoure una societat més justa, equitativa, inclusiva i democràtica, s’hagi consolidat en el nostre sistema productiu i ja representi prop del 3% de les empreses, el 6% dels llocs de treball i més del 8% del PIB de Catalunya.

Actualment, l’Economia Social i Solidària és present arreu del territori, amb organitzacions de diferent abast (veïnal, local, comarcal, nacional i internacional). I s’ha estès a tot tipus de sectors i àmbits de treball, des de l’agroalimentari fins a les cures, passant per l’habitatge, l’energia, la indústria, la cultura, la tecnologia i la dinamització social i comunitària, entre d’altres.

Suport a les entitats representatives del sector de l’ESS

L’enfortiment de les entitats representatives de l’ESS ha estat una de les prioritats estratègiques desenvolupades des del Govern, amb l’objectiu d’ajudar aquestes organitzacions a posar en marxa i consolidar projectes clau per al moviment cooperatiu i l’ESS.

En aquest sentit, la col·laboració publicocooperativa i social ha estat un eix transversal dels diferents programes de suport impulsats. I és des d’aquesta mirada compartida que han nascut molts dels projectes que es duen a terme arreu de Catalunya. És el cas dels "Ateneus cooperatius", els nuclis d’"Ocell de foc", les "Comunalitats urbanes" o els "Projectes singulars de promoció de l’Economia Social i Solidària, creació de cooperatives i projectes d’intercooperació".

L'Economia Social i Solidària és present arreu del territori, amb organitzacions de diferent abast, i s’ha estès a tot tipus de sectors i àmbits de treball.

Formació en Economia Social i Solidària

Les universitats tenen un paper clau a l’hora de formar futurs professionals i de generar pensament crític i transformador. Per aquest motiu, al llarg d’aquests anys s’ha donat suport a la creació de màsters i postgraus universitaris vinculats a l’ESS. En paral·lel, també s’ha treballat amb escoles i instituts per promoure el programa "Cooperatives d’alumnes", adreçat a sensibilitzar i divulgar el model d’emprenedoria cooperativa en els centres educatius.

Així mateix, també s’ha donat suport a la celebració de la primera Universitat d’Estiu del Cooperativisme (UESCOOP), que va tenir lloc l’any 2023. I enguany s’ha fet un esforç significatiu, juntament amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya, per a l’organització del 1r Congrés del Cooperativisme de Catalunya i la commemoració dels 125 anys de cooperativisme organitzat català.

Internacionalització

Amb l’impuls derivat de la integració dels àmbits d’empresa i treball en un mateix departament, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) i la Direcció General d’Economia Social i Solidària, i el Cooperativisme han treballat conjuntament amb l’objectiu d’oferir un servei especialitzat en Economia Social i acompanyar empreses de l’ESS a obrir-se al món per conèixer altres experiències i cercar aliances internacionals. Aquest servei també ha ajudat les empreses del sector a rebre suport en la captació de finançament europeu i a reforçar la seva exportació de productes i serveis.

Inserció laboral

Amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat dels col·lectius en situació o risc d’exclusió, en els darrers vuit anys s’han reforçat les polítiques de suport existents i se n’han creat de noves per ajudar les persones amb més dificultats a inserir-se o mantenir-se en el món laboral.

L’eix central d’aquesta estratègia han estat els projectes de suport a la formació i a la inserció laboral inclusiva, mitjançant les línies d’ajut a Centres Especials de Treball i empreses d’inserció i entitats socials per a la inclusió sociolaboral, a les quals es van destinar 195 milions d’euros l’any 2023.

Entre les noves iniciatives posades en marxa destaca especialment "Ocell de foc", un programa innovador per impulsar projectes d’atenció i acompanyament a joves, especialment a aquells que pateixen malestar emocional i problemàtiques de salut mental en estats inicials. Els 25 nuclis d’"Ocell de foc" estesos arreu de Catalunya treballen des d’una visió comunitària, cooperativa i integral, i creen un teixit territorial del qual ja formen part més de 300 entitats. L’objectiu és arribar a més de 40.000 joves participants d’iniciatives que ells mateixos generen, per poder treballar les seves emocions en entorns segurs, propers, de complicitat i actius, i d’aquesta manera facilitar la seva inserció laboral o la seva reincorporació a itineraris formatius.

S’han reforçat les polítiques de suport a l’ESS existents i se n’han creat de noves, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat dels col·lectius en situació o risc d’exclusió.
Dades d’impacte de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, i el Cooperativisme 2023
  • Més de 81.000 persones beneficiàries dels diferents programes.

  • Més de 1.000 entitats i empreses socials implicades, que han creat més de 7.000 llocs de treball.

  • 1 de cada 3 municipis de Catalunya participa directament en algun dels projectes impulsats per la Direcció General d’Economia Social i Solidària i el Cooperativisme.

  • 47 milions d'euros d’inversió en més de 330 projectes empresarials (cooperatives, centres especials de treball, empreses d’inserció).

  • 195 milions d'euros en projectes de suport a la formació i a la inserció laboral inclusiva.

  • Més de 3 milions d'euros per enfortir les xarxes de l’ESS de Catalunya: COOPCAT, XMESS, FEICAT, la Confederació del Tercer Sector, entre d'altres. 

  • Suport al cooperativisme: el Govern ha augmentat el pressupost dels 4 milions d'euros el 2016 a 50 milions d'euros el 2024 (increment del 1.150%).

stats