Ajuts a l’autoconsum renovable per accelerar la transició energètica

El president Pere Aragonès va anunciar recentment els ajuts que el Govern aprovarà en referència a les energies renovables en autoconsum, emmagatzematge i tèrmiques

2 min
Plaques fotovoltaiques en un edifici de Barcelona

El Govern obrirà en els propers dies una convocatòria d’ajuts a l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovable dotada amb 115 milions d’euros. Les ajudes, que gestiona l’Institut Català d’Energia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, provenen dels fons europeus Next Generation EU. Aquesta convocatòria cobreix instal·lacions amb i sense emmagatzematge per a empreses, autònoms, entitats del tercer sector, sector públic i residencial (incloses les comunitats de propietaris). Les tecnologies concretes que són subvencionables són la fotovoltaica, l’eòlica i per a la generació tèrmica: solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire).

Diversos programes

A fi de promoure el desplegament de les energies renovables, tant tèrmiques com elèctriques, en els diferents sectors consumidors, fomentar un major control del consum mitjançant el desenvolupament dels sistemes d’emmagatzematge darrere del comptador i l’impuls a la indústria i al sector empresarial associat, es promou aquest reial decret, que té per objecte establir les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a les comunitats autònomes, així com l’aprovació dels sis programes d’incentius d’autoconsum, emmagatzematge i usos tèrmics d’energies renovables que s’indiquen a continuació:

Programa d’incentius 1: és relatiu a la realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 2: pel que fa a la realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 3: té a veure amb la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

Programa d’incentius 4: relacionat amb la realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 5: que in-clou la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’auto-consum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.

Programa d’incentius 6: equivalent a la realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, bio-massa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Energia fotovoltaica a Catalunya

Des de l’any 2017 fins a l’actualitat, el sector de l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya ha crescut de manera molt significativa, especialment a partir de l’any 2019, a con-seqüència de l’aprovació d’un marc normatiu més favorable a aquesta tecnologia que el que hi havia anteriorment.

Fins a 30 de setembre de 2021, a Catalunya hi havia 16.591 instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en servei, distribuïdes en tot el territori, amb una potència total instal·lada de 142,56 MW. A més, cada trimestre es posen en marxa un 39,1% d’instal·lacions noves en relació al trimestre anterior.

Dades acumulades d'instal·lacions i potència
stats