Què cal fer quan l’Agència Tributària de Catalunya ens reclama un deute?

L’ATC facilita a la ciutadania diversos canals telemàtics per al pagament de deutes: la seu electrònica, l’assistent virtual i el telèfon 012, a més de l’opció d’assistència presencial

3 min
Imatge de l'interior de la seu de l'Agència Tributària de Catalunya

Quan un ciutadà contreu un deute amb una administració (ja sigui un tribut, una multa o altres) i no el paga dins del corresponent termini voluntari, automàticament s’inicia el període executiu de pagament. Això vol dir que el seu cobrament comportarà recàrrecs i es farà de manera forçosa, podent arribar fins i tot a l’embargament de béns i drets.

A Catalunya, molts dels deutes contrets pels contribuents amb altres administracions catalanes són gestionats en període executiu per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Amb l’objectiu de simplificar i fer més àgils els tràmits, des de fa anys l’ATC ha fet una aposta decidida per potenciar la interacció amb el contribuent per mitjans electrònics. Una aposta, precisament, que ha esdevingut encara més necessària avui en dia per evitar desplaçaments en temps de pandèmia.

En el cas de la recaptació executiva, l’ATC posa a disposició de la ciutadania diversos canals per poder dur a terme el pagament telemàtic, a més d’oferir l’opció presencial, amb cita prèvia, en els 181 punts d’atenció que actualment té desplegats a tot el territori, i el telèfon 012 per demanar informació.

Què ha de fer una persona que rep una notificació d’un deute executiu per part de l’Agència Tributària de Catalunya? En primer lloc, llegir-la detingudament. La notificació detalla els recàrrecs aplicables i —molt important— inclou una carta de pagament amb el recàrrec reduït del 10 per cent per pagar en un termini breu. En segon lloc, cal prestar atenció als terminis de pagament.

Per tal d’obtenir més informació sobre els següents passos que cal fer, el contribuent disposa de tres canals:

1. La via telemàtica, mitjançant la seu electrònica de l’Agència (atc.gencat.cat), on podrà ser atès per un assistent virtual que l’informarà de manera personalitzada sobre la recaptació executiva i els deutes pendents.

2. A la seu electrònica de l’Agència, a l’apartat “Consulta del deute”, podrà accedir a la informació sobre el deute que l'ATC li reclama. A la pestanya "Dades addicionals" trobarà el detall de la informació. Per exemple, en el cas de deutes corresponents a sancions de trànsit en període executiu, hi trobarà el detall sobre la data i lloc de la infracció, la matrícula del vehicle, etc.

3. També a la seu electrònica de l’ATC pot optar per emplenar un formulari de contacte si vol fer qualsevol consulta.

Altres opcions per informar-se són trucar al telèfon 012 (en el cas que el contribuent no pugui identificar a què correspon el deute reclamat), o bé recórrer a l’assistència presencial a les oficines de l’ATC, demanant cita prèvia.

Imatge de l'accés a la seu de l'Agència Tributària de Catalunya

Pagament de deutes

Un cop la persona s’ha informat sobre la naturalesa i l’import del seu deute, el pot pagar, també, per diversos canals: per internet, telefònicament o presencialment. Cal tenir en compte, però, que per fer-ho és necessari disposar del número de justificant, de l’import i del NIF del titular del deute, unes dades que conté la carta de pagament corresponent.

El pagament per internet es pot fer a la seu electrònica de l’ATC a través d’un sistema d’identificació digital (idCAT Mòbil, idCAT Certificat, DNI electrònic, entre d’altres) i també sense identificació digital.

Pel que fa al pagament presencial, aquest es pot fer directament a les entitats financeres col·laboradores de l’ATC, a les oficines de Correus informatitzades —mitjançant gir postal— o a les oficines de l’Agència, amb cita prèvia.

Finalment, també es pot fer el pagament per telèfon, a través del 012, amb targeta bancària.

Per ampliar la informació sobre el pagament de deutes, consulteu la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya: atc.gencat.cat.

stats