La tarifa social del cànon de l’aigua pot arribar a prop de 100.000 famílies catalanes

Aquesta bonificació de transformació social pot arribar a ser del 100% de la part corresponent del cànon de l’aigua a la factura i està adreçada als col·lectius més vulnerables

3 min
Actualment hi ha prop de 76.000 famílies que s’acullen a la tarifa social de l’aigua i, segons les previsions de l’ACA, la xifra podria arribar fins a les 100.000 llars

Des de l’any 2011 existeix la tarifa social del cànon de l’aigua, una ajuda que consisteix en bonificar en un 100% el cànon de l’aigua per a les famílies més vulnerables i que consumeixen fins a 27 metres cúbics d’aigua per trimestre. En cas que alguna família en situació de vulnerabilitat superi aquest nivell de consum, la bonificació s’aplica en un 50%. Amb tot, s’ha de tenir en compte que en el conjunt de Catalunya el 72% dels rebuts de l’aigua declarats no superen aquest primer tram.

Actualment hi ha prop de 76.000 famílies que s’acullen a la tarifa social de l’aigua i, segons les previsions de l’ACA, la xifra podria arribar fins a les 100.000 llars. Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya, a través de l’ACA, ha creat una campanya per donar a conèixer aquesta bonificació a més col·lectius. Durarà unes tres setmanes i ha suposat una inversió de prop de 650.000 euros. 

Col·lectius que s’hi poden acollir

La tarifa social de l’aigua està adreçada a col·lectius vulnerables com poden ser les famílies amb tots els seus membres a l’atur, persones preceptores de pensions mínimes contributives o famílies en risc d’exclusió residencial, per posar alguns exemples. L’objectiu és ajudar a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i a establir un valor del cànon adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida, en situació de pobresa o amb risc d’exclusió social. 

Aigua i igualtat

La campanya agafa com a eix central el concepte d’Aigualtat (fusió de les paraules aigua i igualtat), amb l’objectiu de recordar que tota la ciutadania té el dret a tenir cobertes les necessitats d’aigua i fer possible que els col·lectius més vulnerables disposin dels ajuts necessaris. 

Durant tres setmanes s’explicarà quins són els col·lectius que poden acollir-se a aquesta bonificació de la factura de l’aigua, quins són els requisits que han de complir i quins són els procediments que tenen a la seva disposició per tal d’accedir-hi. 

La campanya, que ha suposat una inversió propera als 650.000 euros, es farà a través dels mitjans de comunicació tradicionals (televisió, premsa, ràdio i mitjans digitals) i en altres suports com el canal de Metro de Barcelona, opis a les estacions de trens i autobusos, entre d’altres, i està adaptada a altres idiomes, com el castellà, l’àrab i l’urdú.

Les persones interessades poden acollir-se a la bonificació trucant al 012 o a través de la pàgina web de l’ACA. I poden accedir als continguts de la campanya a través d’aquest enllaç. 

Els diners que la ciutadania paga a través del cànon són la principal font de finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua, que aporta anualment al voltant de 460 M€

El cànon de l’aigua

El cànon de l’aigua és un impost ambiental finalista que es va crear l’any 2000, coincidint amb la creació de l’Agència Catalana de l’Aigua, i que pot suposar fins a un 40% del total del rebut de l’aigua. Des del 2017, no ha registrat cap increment. Els diners que la ciutadania paga a través del cànon són la principal font de finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua, que aporta anualment al voltant de 460 M€.

El cànon fa possible garantir el funcionament de 8 embassaments, 536 depuradores, prop d’un centenar d’estacions d’aforament, entre d’altres infraestructures hidràuliques, a més de poder dur a terme actuacions de vigilància i protecció del medi.

A més de garantir les activitats ordinàries de l’ACA, el cànon de l’aigua fa possibles noves inversions en matèria d’abastament, sanejament i millora del medi hídric. En el proper cicle de planificació hidrològica (2022-2027), es destinaran més de 2.380 milions d’euros a actuacions i mesures en matèria d’aigua, 1.400 dels quals seran aportats per l’ACA, i es duplicarà així la inversió de l’actual cicle de planificació.

Altres bonificacions del cànon de l’aigua

Tot i no ser una bonificació pròpiament dita, hi ha una altra figura que és l’ampliació per trams del cànon de l’aigua, que s’aplica des de l’any 2000 a llars amb 4 o més persones. Aquesta mesura consisteix en afegir al primer tram 3m³ mensuals per persona als límits de consum d’aigua establerts, 2m³ mensuals per persona pel 2n tram i 1 m³ per persona al mes en el cas del 3r tram. També reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que als efectes de l’ampliació computaran com a dues persones. 

FAMÍLIES QUE S'ACULLEN A L'AMPLIACIÓ PER TRAMS

Actualment s’acullen 362.694 famílies a l’ampliació per trams, una xifra lleugerament inferior a la del 2020, degut a revisions censals de sol·licituds antigues en les quals s’ha tancat l’expedient.

stats