Últims dies per demanar la beca de caràcter general per als estudiants de grau o de màster oficial

2 min
La beca general va dirigida a estudiants de grau i màster universitari de totes les universitats i els centres que tenen adscrits

Si ets estudiant universitari aquesta informació t’interessa i molt: el pròxim dijous 12 de maig finalitza el termini per demanar la beca de caràcter general que dóna el govern espanyol. Aquest any s’ha avançat la convocatòria per poder sol·licitar aquesta beca que s’adreça als universitaris i universitàries que teniu pensat cursar estudis de grau o de màster el pròxim curs acadèmic, 2022-2023.

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha fixat el 12 de maig com a últim dia per poder fer la sol·licitud de la beca general, que a Catalunya es tramita mitjançant l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Aquesta beca té només una única convocatòria –no disposa d’un segon termini– i per aquest motiu és essencial demanar-la ara.  

La beca general va dirigida a estudiants de grau i màster universitari de totes les universitats i els centres que tenen adscrits per fer front a les despeses dels estudis. Si compleixes els requisits generals, acadèmics i econòmics (de renda i patrimoni) mitjançant aquesta beca pots obtenir la gratuïtat total de la matrícula dels estudis universitaris, així com altres ajuts.

Aquest nou calendari implica que els estudiants interessats la sol·liciteu en aquests moments encara que no sapigueu del cert en quina universitat i en quins estudis us inscriureu el proper curs acadèmic. Això també és vàlid per a tots aquells estudiants que us plantegeu iniciar els estudis el segon semestre del curs 2022-2023. 

Un cop feta la sol·licitud, al setembre, s’obrirà de nou el formulari perquè tots els qui l’hagueu demanat prèviament pugueu confirmar el centre i els estudis on finalment estigueu matriculats.

Requisits i procediment per fer la sol·licitud
  • Com a norma general, per sol·licitar la beca no cal presentar cap document. Només poden ser necessaris en casos molt concrets que s'indicaran en el document que obtindreu una vegada presentada la sol·licitud.
  • Requisits generals • Tenir la nacionalitat espanyola o posseir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. En el cas dels ciutadans de la Unió Europea o dels seus familiars es requerirà que tinguin la condició de residents permanents o que acreditin ser treballadors per compte propi o d'altri a Espanya. • En cas de no ser ciutadà/ciutadana de la Unió, s'aplicarà el que indica la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Aquest requisit s'ha de complir a 31 de desembre de 2021. Excepcionalment, en el cas d'estudiants de l'estatut de refugiat o protecció subsidiària, el permís de residència legal podrà obtenir-se fins al 30 de juny de 2022. • Estar matriculat d'estudis oficials de grau o de màster en una de les universitats de Catalunya el curs 2022-2023 (a acreditar al setembre quan s’obri de nou el formulari per als sol·licitants). • No disposar en el moment de sol·licitar la beca d'una titulació de nivell igual o superior al nivell d'estudis per als quals se sol·licita la beca.
  • Requisits acadèmics • Els sol·licitants han d'estar matriculats el curs 2022-2023 del mínim de crèdits que estableix la convocatòria i disposar d'una nota d'accés a la universitat de 5 punts, en el cas d'iniciar estudis universitaris per primera vegada. A partir del segon curs també es tindrà en consideració el percentatge de crèdits superats el curs anterior (a acreditar al setembre quan s’obri de nou el formulari per als sol·licitants).
  • Requisits econòmics • No superar els llindars de renda i patrimoni establerts a la convocatòria. • Encara que es reuneixin els requisits de renda, no es podrà concedir la beca si se superen els llindars que, segons la convocatòria, es consideren indicatius de la possessió de patrimoni. • També es denega la beca quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família tinguin un valor de facturació, en l'exercici anterior, superior als 155.500,00 €

Finalment, les bases de la convocatòria comporten una sola obligació: complir amb el compromís de fer ús dels diners de la beca únicament per a la seva finalitat, és a dir, per a estudiar, assistir a classe i aprovar les assignatures del curs.

Trobareu tota la informació sobre beques i ajuts al web de Canal Universitats: https://universitats.gencat.cat i la referent a la tramitació de la beca de caràcter general a l’apartat de beques i ajuts de l’AGAUR: https://agaur.gencat.cat/.

stats