Lideratge en gestió per a enginyers i tècnics

El Màster en Gestió d’Empreses Industrials IQS forma graduats amb un perfil científico-tecnològic i vocació per a la gestió i direcció d’empreses

En un món laboral cada vegada més exigent i competitiu, on les empreses sol·liciten professionals polivalents però amb un alt grau d’especialització en alguna disciplina relacionada amb el seu sector d’activitat, la realització d’un màster suposa un evident avantatge competitiu enfront d’altres candidats per a un mateix lloc de treball. Considerant aquesta situació, IQS, membre fundador de la Universitat Ramon Llull, imparteix el màster en Gestió d’Empreses Industrials (MGEI), amb l’objectiu de formar graduats amb un perfil científico-tecnològic, però amb una sòlida vocació per a la gestió i direcció d’empreses. Aquest màster forma en les diferents funcions de les àrees de l’empresa, és a dir, màrqueting, finances, recursos humans, estratègia i innovació. Es tracta de competències que permeten assumir tasques directives i responsabilitats de gestió sigui quina sigui la grandària de l’empresa, a més de poder liderar la creació de noves empreses de base científico-tecnològica.

Íntegrament en anglès

Amb l’objectiu d’atendre l’alta demanda internacional d’aquest màster, des d’aquest curs es pot fer el programa íntegrament en anglès. S’imparteix en horari de tarda, cosa que el fa totalment compatible amb la possibilitat de cursar simultàniament un altre màster de caràcter científico-tecnològic de la IQS School of Engineering i obtenir alhora una doble titulació de màster.