Estudiants de la UVic

Estudiar un màster, aposta segura

Especialitzar-se, reciclar-se, endinsar-se en un altre àmbit, ampliar la xarxa de contactes, tenir l’oportunitat d’exercir la feina en un altre país o accedir a millors càrrecs. Aquestes són algunes de les motivacions per cursar un màster

Des de l’entrada en vigor del pla de Bolonya, hi ha determinades professions regulades  que requereixen un postgrau habilitant per poder ser exercides

Quan cal un màster per poder exercir

Des de l’entrada en vigor del pla de Bolonya, hi ha determinades professions regulades que requereixen un postgrau habilitant per poder ser exercides

Alumnes estrangers en una classe de la Universitat Rovira i Virgili / URV

Mobilitat universitària com a pol de competitivitat

Un dels beneficis de la irrupció del Pla de Bolonya en el nostre sistema universitari ha sigut l’augment i la millora de les opcions de mobilitat per als graduats i postgraduats del nostre país. Sens dubte, la immersió lingüística que han experimentat molts dels graus impartits a casa nostra ha servit per atraure més alumnes estrangers

L’acte d’inauguració del curs universitari es va fer a la Sala Teatre del CCCB el divendres 8 de setembre.

La qualitat del sistema universitari català

Les universitats són les institucions més ben valorades de Catalunya segons els resultats del Baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO)

Una estudiant del grau en Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya fent una sessió pràctica a les instal·lacions del centre.

Creix l’ocupació dels graduats catalans

El darrer informe d’AQU Catalunya afirma que la taxa d’ocupació dels titulats catalans s’eleva fins a nivells previs a la crisi