Màsters i postgraus
Microsites  /  Màsters i postgraus 06/05/2023

L’alumnat de màster s’ha duplicat la darrera dècada

La flexibilitat, la durada curta i la possibilitat d’estudiar en línia són alguns factors que explicarien l’increment de la matrícula d’aquestes titulacions.

3 min
Enginyers industrials

El pes dels màsters a la matrícula del sistema universitari català s’ha disparat els darrers anys. Si el 2011 no arribava als 20.000 alumnes, el curs 2021-2022 superava els 50.000 matriculats (més del doble), segons dades de l’Idescat i del Departament de Recerca i Universitats. Les universitats privades, sobretot la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), són les que encapçalen aquest creixement, quadruplicant el nombre d’alumnes entre el 2015 i el 2020, i és que la possibilitat d’estudiar en línia ha permès als futurs titulats cursar aquestes especialitats des de qualsevol racó de món. “La creixent oferta en modalitat semipresencial i virtual afavoreix l’increment de les matriculacions als màsters universitaris, tant d’estudiantat nacional com internacional, en el marc d’una societat cada vegada més globalitzada, digitalitzada i connectada”, destaca Victòria Girona, directora general d’Universitats.

L’anàlisi és semblant al conjunt de l’estat espanyol, on l’alumnat dels màsters universitaris s’ha doblat del 2010 al 2021 i ha passat del 7% al 15,6%, segons dades del U-Ranking 2022, que en la seva desena edició incorpora una avaluació de la situació de la formació de màster i doctorat a les universitats espanyoles. Segons l’estudi, les universitats privades també protagonitzen aquest increment arran de la clara aposta que han fet per l’oferta de màsters en la modalitat no presencial (un 57% a les universitats privades respecte a un 9% de les públiques). Una altra variable que explicaria aquest augment és l’orientació de les universitats privades cap a l’oferta de màsters no habilitants (79%), que en conjunt ja supera el de les públiques (69%), segons dades de l’informe.

La flexibilitat i la capacitat d’adaptació dels màsters a les necessitats de mercat són altres factors que contribuirien al fet que cada vegada més estudiants decideixin completar el grau amb un d’aquests títols. Per a Elisabet Golobardes Ribé, vicerectora d’Ordenació i Qualitat Acadèmica de la Universitat Ramon Llull (URL), aquests estudis tenen a favor factors com el temps, la innovació i la qualitat acadèmica: “Com a universitat, els màsters et permeten adaptar els continguts de manera més ràpida a les demandes del mercat. L’alumnat aprecia els nostres títols tant per la metodologia docent com pels seus continguts”, destaca. “Es tracta d’una formació sòlida, reconeguda i amb un recorregut més curt”.

Les millors universitats per estudiar un màster

Catalunya concentra avui les millors universitats del Sistema Universitari Espanyol (SUE) per estudiar un màster, com conclou l’informe U-Ranking 2022, iniciativa de la Fundación BBVA i Ivie, que en fa una classificació a partir de dotze indicadors que avaluen la internacionalització, la inserció laboral, el funcionament del procés formatiu i la qualitat dels estudis.

Segons l’estudi, 6 de les 10 primeres posicions del Rànquing global de formació de postgrau les ocupen universitats catalanes, amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF) al capdamunt de la llista. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la URL i la Universitat Rovira i Virgili (URV) se situen a la 3a, 4a i 5a posició, mentre que la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es posicionen al 8è i 10è lloc, respectivament.

Si ens fixem en les classificacions segons branques de coneixement, les universitats catalanes encapçalen tots els rànquings. Així, la URV, la UPF i la UAB, en aquest ordre, lideren el podi en Arts i humanitats, mentre que en Ciències Socials i Jurídiques la UPF i la UAB se situen en 1a i 3a posició. Les millors universitats per estudiar un màster en Ciències són la UPC, la URV i la UAB, mentre que en l’àrea d’Enginyeria i Arquitectura encapçalen la llista la URL i la URV, així com la Universitat de Girona (UdG), que és al 5è lloc. Finalment, en Ciències de la Salut, de nou la UPF es posiciona a dalt de tot del rànquing, mentre que la UAB i la UB són en 2a i 3a posició.

Per a Joaquín Aldás, coautor del U-Ranking 2022 i investigador d’Ivie, les universitats catalanes no només són les millors en formació de màsters, sinó que també compten amb nivells molt alts d’inserció laboral: “Una qüestió fonamental, si parlem d’inserció laboral dels màsters, és el teixit productiu al qual s’ha d’incorporar el titulat. Catalunya, sens dubte, és un fort demandant de feina altament qualificada. La combinació d’aquests factors -juntament amb el bon posicionament de les universitats- converteix l’oferta de màsters en molt atractiva”, conclou.

stats