Contingut patrocinat

Una metròpoli rica en cultura sostenible

El Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat de l’AMB es reinventa per formar infants i adults i avançar cap a un futur més verd

Judit Monclús
5 min
El Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat (PMES) és un dels més antics de Catalunya

Des des de fa més de trenta anys, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) treballa per promoure la cultura de la sostenibilitat amb la programació de diferents accions que impliquen la ciutadania. Ho fa a través del Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES), un dels més antics de Catalunya pel que fa a educació ambiental. Si bé en els seus inicis va servir per obrir instal·lacions de tractament de residus i depuradores perquè la ciutadania en conegués el funcionament en un clar exercici de transparència, amb el temps aquestes visites es van convertir també en recursos d’educació ambiental que es van anar ampliant a través d’altres propostes i experiències. “La potència educativa i l’experiència d’aprenentatge que aconseguim amb aquestes visites és molt important, sobretot perquè esdevenen molt sensorials”, explica Ana Romero, cap de servei d’Emergència Climàtica i Educació Ambiental de l’AMB. De fet, aquestes visites segueixen sent les més destacables del seu programa educatiu.

Ciutadania, eduació en el lleure, famílies i formació no reglada

Des del 2014, el PMES, més conegut amb el nom de Compartim un Futur, s’ha estructurat en sis eixos: Recursos i Residus, Cicle de l’Aigua, Energia i Canvi Climàtic, Mobilitat Sostenible, Salut Ambiental, i Territori, Ecologia, i Biodiversitat. A més, ha fet pedagogia a través de dos vessants. El primer és la formació reglada (en tots els cicles de l’escolarització obligatòria, així com en batxillerat, cicles formatius, graus, postgraus, màsters, etc.).

“Cal destacar que, si bé altres programes prioritzen donar servei a escoles que treballen la sostenibilitat, nosaltres donem molta importància al fet que sigui un programa inclusiu, que tingui en compte aspectes de diversitat i de gènere, i tenim especial cura amb les escoles d’alta complexitat. Creiem que aquests centres tenen el mateix dret que els altres a poder visitar aquestes instal·lacions o a fer activitats educatives”, subratlla Romero.

I el segon vessant en què treballa és el de l’educació no reglada, que ha incidit en l’educació en el lleure, les famílies, la gent gran i les entitats i associacions. El programa, universal i gratuït, compta cada any amb uns 50.000 participants.

Si bé els objectius del PMES per al període 2014-2020 van ser l’adaptació de les activitats d’educació ambiental a destinataris cada cop més diversos i a la nova AMB, la incorporació de noves temàtiques ambientals i de nous enfocaments didàctics, el reforç de la base territorial i les xarxes, així com la incorporació de les TIC, ara el PMES s’actualitza per seguir creant sinergies i sumar esforços amb les administracions. Amb l’objectiu 2030, el PMES vol crear nous vincles amb entitats ambientals del territori que puguin aportar coneixement i eines de manera significativa a l’equip de Compartim un Futur, però també a les persones participants del programa educatiu per aconseguir experiències molt més enriquidores, properes i vivencials.

Coneguem Can Mercader

“Al PMES tenim una visió, un concepte que s’ha consensuat dins del món de l’educació ambiental, especialment arran de la celebració del 2n Congrés Nacional d’Educació Ambiental (CNEA), que és el d’anar cap a la cultura de la sostenibilitat incorporant-hi una sèrie de valors. Volem un públic crític i amb coneixement de l’entorn”, apunta Noemí Guinovart, cap de la secció d’Educació Ambiental de l’AMB.

L’AMB treballa perquè el nou PMES situï els participants del programa al centre de l’activitat, que deixin de ser espectadors i es converteixin en actors per convertir-se en una peça clau en el desenvolupament de les activitats. “Si la gent jove sempre està connectada amb el telèfon mòbil, treballem la realitat augmentada. Si la gent gran prefereix els relats, utilitzem els story telling digitals. Tenim molts recursos, com ara la gamificació o l’aprenentatge basat en l’experiència”, assenyala Guinovart.

Formació reglada

Aprenentatge servei

En aquest darrer punt, l’AMB ofereix la possibilitat de realitzar activitats d’educació ambiental a través de l’aprenentatge servei, una proposta que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat a través de treballs sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

“En la metodologia d’aprenentatge servei, que és obligatòria a Secundària i se n’han de cursar 20 hores, els estudiants que participen en el nostre programa fan un projecte que dona un servei a la seva comunitat, al seu barri o a una entitat social. Treballem aquesta línia en què els alumnes són protagonistes i tenen una vivència més llarga en el temps. El nostre repte és el de generar-los experiències i activitats que els despertin la curiositat”, apunta Romero.

El refugi climatic de la doctora Shiva
Evolució del nombre de participants
Participants per curs

60.000

40.000

20.000

0

2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

60.000

0

20.000

40.000

2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

0 2 0 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0 6 0 . 0 0 0

60.000

0

20.000

40.000

2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

En el cas de les activitats d’aprenentatge servei, l’AMB posa a disposició dels interessats tres vies per dur-les a terme. Les poden dur a terme a través de projectes guiats, en què l’ens metropolità proposa als centres el tema a treballar, planifica sessions per fer-ne el seguiment i els ajuda a trobar entitats col·laboradores per realitzar el servei. També hi ha l’opció de fer projectes coproduïts, en què la proposta és lliure i surt dels mateixos alumnes. “Nosaltres els ajudem a treballar-la i en fem el seguiment. L’any passat, per exemple, un grup d’alumnes d’un centre educatiu va mesurar la qualitat sonora dels carrers per on passaven els seus alumnes per anar i tornar de casa. Van marcar els punts amb més concentració de soroll i les franges horàries en què en detectaven més i ho van presentar a la resta d’alumnes del centre”, recorda Guinovart. La tercera via per dur a terme activitats d’aprenentatge servei és fer-los de forma autònoma. L’AMB publica propostes a la seva pàgina web perquè el professorat les pugui prendre de referència i treballar-les per lliure. Tot i això, l’ens metropolità posa a disposició de tots els centres un servei d’assessorament a l’hora de realitzar aquestes activitats.

Reptes per incorporar al PMES 2030

  • Apostar per metodologies innovadores.
  • Fomentar l’oferta per a la ciutadania i la formació no reglada, especialment per a educació en el lleure, col·lectius en risc d’exclusió social i gent gran.
  • Ampliar l’oferta de projectes ApS-SC i el seu públic destinatari.
  • Conservar i potenciar l’oferta d’activitats virtuals.
  • Mantenir i ampliar l’oferta d’activitats inclusives per a públic amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE).
  • Potenciar les activitats de les temàtiques de Salut ambiental i Mobilitat sostenible.
  • Potenciar les xarxes i aliances entre administracions i amb les entitats ambientals del territori. 

Més informació i reserves

93 238 93 51

reserves.compartim@amb.cat

http://compartimunfutur.amb.cat

Servei d’assessorament

671 33 23 12

assesoria.compartim@amb.cat

Servei d’assesorament

Segueix-nos a les xarxes!

blogs.amb.cat/educacioambiental

@sostAMB

facebook.com/AMBEdusost

compartimunfutur

compartim un futur

Més informació i reserves

93 238 93 51

reserves.compartim@amb.cat

http://compartimunfutur.amb.cat

Servei d’assessorament

671 33 23 12

assesoria.compartim@amb.cat

Servei d’assesorament

Segueix-nos a les xarxes!

blogs.amb.cat/educacioambiental

@sostAMB

facebook.com/AMBEdusost

compartimunfutur

compartim un futur

Més informació i reserves

93 238 93 51

reserves.compartim@amb.cat

http://compartimunfutur.amb.cat

Servei d’assessorament

671 33 23 12

assesoria.compartim@amb.cat

Servei d’assesorament

Segueix-nos a les xarxes!

blogs.amb.cat/educacioambiental

@sostAMB

facebook.com/AMBEdusost

compartimunfutur

compartim un futur

Visita a l'Ecoparc de Montcada
stats