Metròpolis Barcelona
Microsites Mobilitat 16/09/2022

Com treure cotxes contaminants i fidelitzar usuaris de transport públic?

Des que es va implantar la T-Verda metropolitana, el 2017, 14.000 persones han enviat a desballestar els seus vehicles contaminants a canvi del títol gratuït de transport

3 min
La T-verda metropolitana es va posar en marxa el 2017

Amb el compromís d’ajudar a promoure hàbits de mobilitat més sostenible entre la ciutadania, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), juntament amb l’ATM, va crear el 2017 la T-verda metropolitana, la targeta que ofereix tres anys de transport públic gratuït a les persones que desballestin vehicles –cotxes o motos– contaminants. És a dir, aquells vehicles que no compten amb distintiu ambiental de la DGT. Des de llavors, l’AMB ha concedit més de 14.000 targetes verdes metropolitanes, xifra que es tradueix en el fet que, en aquest temps, s’han desballestat i han deixat de circular més de 14.000 vehicles contaminants per la metròpolis de Barcelona.

A més d’aconseguir treure de la circulació aquest volum de vehicles, la targeta ha afavorit la fidelització dels ciutadans en l’ús del transport públic. Així ho assenyala un estudi elaborat recentment per l’AMB i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). Segons l’enquesta realitzada, el 72% dels usuaris de la T-verda metropolitana creuen que no adquiriran un nou vehicle quan la targeta expiri, mentre que el 76% de les persones amb el títol expirat continuen fent servir el transport públic de forma majoritària.

Pel que fa als beneficiaris amb el títol vàlid, l’estudi també assenyala que el 56% (pràcticament, 8.000 persones) afirmen que fan servir el transport públic més sovint que abans de disposar de la T-verda. En aquest sentit, l’ús diari o quasi diari del transport públic entre els usuaris de la T-verda ha passat del 50,3% al 67,1%. De fet, el 86% de les persones beneficiàries d’aquest títol de transport declaren estar molt o bastant satisfetes amb la targeta.

Perfil

El perfil del sol·licitant de la T-verda metropolitana és una persona de més de 40 anys, amb estudis superiors, que viu en l’àmbit de la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona, principalment a la ciutat de Barcelona, i que no disposa de cap altre vehicle a la llar. L’estudi també assenyala que un 15% dels sol·licitants cedeixen l’ús de la targeta, una de les opcions que ofereix aquest títol. El 83% d’aquestes cessions són al cònjuge i als fills, que només en poden ser beneficiaris si tenen entre 16 i 18 anys. De les persones a qui se cedeix el títol, un 76% són dones i un 24% se situa en la franja d’edat dels 18 als 39 anys. De tots aquests resultats se’n desprèn que la T-verda metropolitana afavoreix la mobilitat quotidiana de persones que, en general, són particularment més dependents del transport públic i que, per tant, es tracta d’una mesura efectiva en clau de gènere i en clau socioeconòmica.

La T-verda metropolitana és una alternativa per a la mobilitat sostenible

Al seu torn, l’enquesta evidencia que la ciutadania ha entès la T-verda metropolitana com una mesura vinculada a la ZBE Rondes de Barcelona. Per això, els motius principals pels quals declaren haver desballestat el vehicle és el fet de no complir els requisits d’accés a la ZBE Rondes BCN (26,3%), tenir un vehicle massa vell (20,30%) i el fet que el vehicle en qüestió els suposava una despesa econòmica (18%).

Alternativa per a la mobilitat sostenible

L’estudi de l’AMB i l’IERMB ha demanat també als usuaris quina opció complementària a la targeta escollirien. En aquest cas, el 60% ha resolt que triarien la possibilitat d’obtenir abonaments gratuïts de bicicleta (28,20%), així com l’accés a una subvenció per a la compra d’una bici (21,30%). 

La tercera opció més sol·licitada en aquest cas és l’obtenció de descomptes en serveis de cotxe o moto compartida (17,60%) per afavorir l’accés a un vehicle privat de manera puntual. Tal com indica l’AMB, amb aquests resultats, queda palès que els usuaris de la T-verda metropolitana aposten per seguir patrons de mobilitat sostenibles i saludables.

Requisits per ser-ne beneficiari

Per ser beneficiari de la T-verda metropolitana cal acreditar ser major d’edat i estar empadronat dins de l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona. A més, ha de demostrar haver desballestat un vehicle contaminant de titularitat pròpia fins sis mesos abans de realitzar la petició de la tramitació del títol de transport. Aquesta gestió es fa de forma gratuïta. 

A la vegada, s’ha de comprometre a no adquirir cap vehicle els tres anys posteriors a l’acceptació de la sol·licitud, ja que és el període de vigència de la T-verda metropolitana. Tot i això, es permet que el titular pugui cedir el dret del títol a qualsevol membre de la unitat familiar; en aquest cas, ha de ser-ne el cònjuge o un fill menor de divuit anys. Igualment, per a la resta d’empadronats dins l’àmbit ATM Barcelona i fora de la metròpolis de Barcelona, hi ha la T-verda, que gestiona l’AMTU.

Com sol·licitar la T-verda metropolitana

Pots fer-ho en aquest enllaç

stats