Contingut patrocinat
Especials 03/11/2023

Com organitzar els teus estalvis amb èxit

Els quatre passos clau de la planificació financera.

Redacció
3 min
CaixaBank pot ser el millor aliat en l'organització dels nostres estalvis i la nostra planificació financera.

Estalviar és reservar una part dels ingressos com a previsió per a necessitats futures, mentre que invertir és dedicar recursos a l'adquisició d'un bé amb la intenció d'obtenir un rendiment econòmic. En la teoria sembla senzill, però en la pràctica, sovint es confonen i s'acostumen a barrejar.

Les necessitats d'estalvi i inversió solen ser una mica més complexes del que creiem i, en general, requereixen l'ajuda d'un professional si volem tenir èxit. I és que, habitualment, certes llacunes en matèria de planificació financera deriven en decisions que poden pecar d'excés o de falta d'ambició.

L'error més comú de l'estalviador sol ser decidir per un mateix, sense cap assessorament, una quantitat ideal del que es vol estalviar cada mes, sense tenir en compte la majoria dels factors que poden condicionar aquesta meta. Si es planteja una xifra gairebé sense càlcul ni reflexió, el resultat pot no ser l'esperat i fins i tot un fracàs.

Ves al vídeo

Un dels mètodes d'estalvi més efectiu implica organitzar les necessitats financeres en quatre apartats amb variables i objectius propis:

  1. Previsió de despeses. El primer apartat hauria de ser una quantitat reservada per a les nostres despeses del dia a dia. És la nostra base d'estalvi per al pagament de rebuts, compres, etc. Per tant, és necessari que aquesta quantitat la tinguem disponible en tot moment en el nostre compte corrent. S'aconsella que, en la mesura del possible, la quantitat que tinguem destinada a aquesta finalitat sigui, com a mínim, el doble de les nostres despeses mensuals, encara que pot ser una quantitat més gran, si ho preferim. L'interessant és que, reservada aquesta quantitat per pagar les nostres despeses corrents, el sobrant de cada mes servirà per a imprevistos i, per tant, la resta del nostre estalvi es pot destinar a altres finalitats a termini més llarg que puguin proporcionar-nos més rendibilitat.
  2. Tranquil·litat. Es proposa un matalàs d'estalvi que asseguri el nivell de vida durant un any. És una manera d'assegurar un marge de temps per reorganitzar-nos en cas de situacions inesperades que alterin l'economia familiar. El suggeriment habitual és reservar l'import equivalent a les despeses d'un any. Com que la idea és no tocar aquests diners tret que hi hagi imprevistos, es poden valorar productes d'estalvi amb liquiditat immediata en cas de necessitar-ho, com pot ser el cas dels dipòsits a termini.
  3. Jubilació. Es tracta de l'epígraf més complex, ja que implica modular la planificació financera segons l'anàlisi del nivell de renda al qual pot aspirar una persona després de la seva jubilació en funció de la seva cotització i segons altres variables com els seus estalvis, el capital que desitja deixar als seus hereus, entre d'altres.
  4. Inversió. Immobiliària, inversió en borsa, fons o altres actius. És a aquest apartat que cal destinar el capital sobrant després de cobrir les tres necessitats bàsiques anteriors. Aquí és important fixar-se una sèrie d'objectius i un determinat nivell de tolerància a les pèrdues.

Aquesta manera d'organitzar els estalvis basada en quatre apartats clau és un mètode únic impulsat per CaixaBank. L'entitat financera, amb l'objectiu d'ajudar a una exitosa planificació financera, ofereix aquest mètode als seus clients, que poden aplicar-lo als seus estalvis per ells mateixos o amb l'ajuda d'un gestor.

En aquest sentit, CaixaBank posa a disposició dels seus clients un model d'assessorament en el qual un gestor especialista s'encarrega de liderar el procés d'anàlisi de les necessitats de cada client i de definir, sempre alineats, els seus objectius de futur a través d'aquest mètode. A més, l'entitat compta amb una àmplia gamma de productes que cobreixen les necessitats per assolir els objectius d'estalvi.

En síntesi, CaixaBank, com a referent a Espanya en assessorament financer, pot ser el millor aliat en l'organització dels nostres estalvis i la nostra planificació financera.

stats