Jordi Abella Pons
Antropòleg i director de l’Ecomuseu de les valls d’Àneu