Josep Maria Vilalta

Josep Maria Vilalta

És l’hora de repensar l’educació?

La crisi de la pandèmia ha tornat a situar l’educació al bell mig de les nostres preocupacions individuals i col·lectives. Molt s’ha dit i encara queden molts interrogants sense resposta. La crisi ha fet...

Alerta roja: la burocràcia ens ofega

La crisi del covid-19 farà emergir la rellevància de tot el que és públic. De fet, ja ho està fent, quan discutim aquestes setmanes sobre la sanitat pública, els serveis socials o l’organització política...

Innovació social: la necessitat d’una agenda compartida

Catalunya arrossega dèficits socials històrics, als quals cal afegir les repercussions de la crisi econòmica i financera iniciada els anys 2007-2008. Tot i l’evolució positiva de l’economia en els darrers...

Humanitats: ni catastrofisme ni proteccionisme

Estan en crisi les humanitats? Per què la democràcia necessita les humanitats? ¿Són encara portadores d'un criteri vàlid per fer-nos càrrec del valor del que és humà? ¿És necessari l'apropament i el treball...

Barcelona: ciutat educadora, capital científica

Potser no en som prou conscients, però en la política municipal (de fet, en les seves diverses polítiques) ens hi juguem una part substantiva del nostre present i futur. A escala global, les ciutats...

Universitats i recerca: dels darrers 30 anys als propers 15

Sovint el tràfec diari dels governs i les institucions públiques no deixa espai per analitzar les polítiques passades per conèixer-ne l’eficàcia, l’eficiència, els impactes i beneficis, i també les...

Carta oberta als qui creuen que les escoles catalanes adoctrinen

Benvolguts i benvolgudes, en els darrers dies llegeixo amb molta preocupació i alhora amb tristesa diverses intervencions públiques que manifesten que les escoles catalanes adoctrinen, que discriminen i...

Transformar Catalunya, millorar el món

Barcelona ha acollit fa pocs dies el congrés internacional Sustainable Development Goals: Actors and Implementation, en què experts de 21 països d’arreu del món han debatut extensament sobre com desplegar...

Educació contra la barbàrie

Els tràgics atemptats a Barcelona i Cambrils ens han colpit durament. En un tres i no res, una tarda i una matinada d’agost, hem pogut viure en la pròpia pell el fet que les nostres ciutats i pobles també...

La innovació al servei dels reptes socials

El nostre país arrossega un seguit de problemàtiques socials que s’han vist agreujades en gran mesura en els darrers anys de crisi econòmica i financera: aspectes com les desigualtats socials (que han...

Futur incert, futur STEM

Les societats contemporànies es transformen amb rapidesa. Ho copsem en la nostra vida diària, en l’esfera política, econòmica o del món del treball. Podem fer prediccions, podem dibuixar tendències o...

Que PISA ens deixi veure el bosc

D’entrada, un pronunciament inequívoc: sóc un ferm defensor de l’informe PISA. I de qualsevol altre conjunt de dades que ens informi de forma periòdica sobre l’estat de l’educació. PISA és útil perquè ens...

Eix nacional, eix social... I l’eix productiu?

El debat polític dels últims anys a Catalunya ha estat fortament centrat en el que comunament hem convingut a anomenar l’eix nacional. El debat ha arribat a redefinir substancialment el mapa polític i la...

Per una recerca i una innovació responsables

Vivim, més que mai, envoltats d’avenços científics i de tecnologia. Podem, de fet, tenir una sensació de vertigen: el poder transformador de la ciència i la tecnologia sembla que no té límits, i ens...

Una ‘Agenda’ per transformar el país

El món es transforma a gran velocitat. Es fa més complex i imprevisible. Com podem veure en les darreres setmanes, tenim al davant reptes locals i globals de gran abast: culturals, socials, econòmics,...

Repensar el país, repensar l’educació

La Unesco ha publicat recentment l’informe Rethinking education: towards a global common good? Ho ha fet seguint l’encertada tradició d’elaborar i difondre reflexions a escala global sobre el paper de...

El món de l’educació, en ebullició

Els darrers dies les converses amb mestres, professors i directors d’institut m’han fet reflexionar sobre el moment que viu el sistema educatiu a Catalunya. D’entrada n’he tret una primera consideració: els...

Fem de la innovació una estructura d’estat

L’any 2014 ha servit per corroborar dues tendències que es consoliden al nostre país. D’una banda, una sostinguda eclosió de la recerca científica. De l’altra, el fet que aquesta producció, els seus...

Enriquint el futur: la formació internacional

L’Anna té 25 anys. Va néixer a Reus i quan només en tenia 14 acabats de fer, els seus pares van decidir que estudiaria l’equivalent al 4t d’ESO a Irlanda. Més tard va escollir estudiar biotecnologia a...

Califòrnia o el secret de la prosperitat

Els països són rics i pròspers perquè inverteixen en educació i recerca, no pas a la inversa. Aquest aforisme queda evidenciat a Califòrnia, on les universitats, la recerca científica i la innovació se...

image-alt

Del cercle viciós al virtuós

Monestir de Poblet. 9 i 10 de maig, Jornades Catalunya Futura. Una cinquantena de representants d’universitats, empreses i administracions del país es reuneixen a porta tancada. Els convoca la Plataforma...

Innovació: desfent tòpics

El concepte innovació el trobem arreu. La innovació està de moda. Tots hi recorrem amb més o menys intensitat. Per sortir de la crisi ens cal innovació. Per ser competitius també. Per crear llocs de treball...

La clau: mestres i professors

Les darreres setmanes i mesos hem debatut a bastament al nostre país sobre educació i sobre política educativa. Només cal fer esment de tres episodis o temàtiques: la tramitació de la Lomce o llei Wert (una...

image-alt

Europa-Catalunya: 7 anys clau

Els set anys que van entre 2014 i 2020 seran claus per al futur d'Europa, i també decisius per a Catalunya. Durant aquest període la Unió Europea desplegarà les polítiques més ambicioses que ha executat mai...

Formació i model de país

Catalunya viu un moment històric, tant per la cruesa de la crisi econòmica i social com pel debat polític sobre el seu futur com a nació. En aquest context, cal que reflexionem sobre quin model de país...

image-alt

Catalunya ha d'innovar: quatre referents

Els reptes que té plantejats Catalunya en l'àmbit econòmic i en el social requereixen més que mai aproximacions compartides entre els seus diferents actors. Des de la Plataforma Coneixement, Territori i...

Sense recerca i innovació no hi ha futur

El govern de Mariano Rajoy ha aconseguit un rècord mai assolit anteriorment. D'una banda, la comunitat científica i universitària de tot l'Estat, en bloc, li ha demanat un canvi de rumb en les polítiques de...

image-alt

Gestió pública, lideratge i política

Política, gestió pública i lideratge: vet aquí un àmbit d'interrelacions complex i que no està ben resolt al nostre país. La praxi dels últims decennis s'ha caracteritzat més per la penetració del nivell...

Un espai per al progrés econòmic i social

Tres anys enrere Catalunya sotmetia el seu sistema d'innovació i el seu sistema universitari a l'avaluació de l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics. Una de les...

Educació oberta, una revolució?

En el món de l'educació emergeix amb força un nou fenomen, que alguns titllen de tsunami. Es tracta dels cursos massius oberts i en línia, en nomenclatura anglesa massive open online courses (MOOC). De...

< Anterior | 1 | 2 | Següent >