Marta Espasa

Marta Espasa

image-alt

Erosió de l'autonomia a cop de BOE

El president Rajoy va anunciar des de Colòmbia (no entenc per què tenen el costum d'anunciar les actuacions quan estan a l'estranger) que s'havien de fer retallades en sanitat i educació amb l'argument que...

image-alt

Pressupostos desencertats

Davant les actuacions del govern central en els darrers dies no és estrany que els mercats financers desconfiïn i demanin un tipus d'interès pel deute espanyol a deu anys cada vegada més alt. A principis de...

L'endeutament autonòmic

Les últimes dades del Banc d'Espanya sobre el volum d'endeutament de les comunitats autònomes posen de manifest com aquesta variable s'ha anat incrementant de manera espectacular i preocupant en els darrers...

image-alt

Dèficit relaxat, reformes contundents

Amesura que van passant els dies es va clarificant l'escenari macroeconòmic per a l'any 2012, que no és altre que una caiguda del PIB d'entre l'1% segons les previsions de la Comissió Europea i l'1,7%...

image-alt

L'atur juvenil, una generació en perill

Les darreres dades d'atur a Espanya, amb una taxa del 23%, mostren un panorama econòmic i social molt preocupant que, a més, segons totes les previsions s'agreujarà considerablement al llarg del 2012. Però...

La descentralització mal entesa

Està àmpliament contrastat en l'àmbit acadèmic que la descentralizació augmenta el benestar dels ciutadans. El principal argument a favor de la descentralització rau en el fet que els governs subcentrals,...

image-alt

L'impost turístic

El projecte de llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 incorpora la creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics. Aquest impost ha estat força debatut en els...

image-alt

Apujaran l'IBI els ajuntaments?

L'IBI és el principal impost municipal. Segons dades del 2009 a Catalunya els drets liquidats van suposar uns 2.022 milions d'euros, xifra que representa el 18% del total dels ingressos municipals i el 59%...

image-alt

Les mesures fiscals del president Rajoy

El principal objectiu del nou govern serà, segons el discurs d'investidura del president, el creixement econòmic i la creació d'ocupació. Per aconseguir-ho són urgents dues grans reformes: el sistema...

image-alt

Unió monetària no òptima

La creació de la unió monetària va generar un intens debat entre economistes sobre si era convenient o no centralitzar també la política fiscal i fins a quin punt. Centralitzar a nivell europeu la política...

Mesures encertades i mal anunciades

Les finances de la Generalitat estan en una situació delicada. S'ha de reconduir, sigui com sigui, el nivell de dèficit i intentar assolir els objectius fixats per al 2012 del l'1,3% del PIB. Si no es fa,...

image-alt

L'emprenedoria, un bri d'esperança

Estem assistint a una situació econòmica altament complicada. Hem arribat als cinc milions d'aturats, hi ha un problema d'estancament econòmic i alguns pronostiquen que hi pot haver una recessió. Els països...

image-alt

Dèficit fiscal estructural

El conseller Mas-Colell va presentar dimecres passat l'actualització de la balança fiscal de Catalunya amb l'Estat per a l'any 2009. Aquestes dades s'han calculat amb la metodologia establerta pel grup...

image-alt

Reformes fiscals serioses

El sistema fiscal juga un paper fonamental en les economies modernes. El 2009, els impostos representaven a Espanya el 30% del PIB i més del 60% dels ingressos públics. Aquest pes econòmic fa que tingui...

Estabilitat i Constitució

Una de les tres funcions bàsiques dels sectors públics és l'estabilitzadora. Aquesta funció té per objectiu amortiguar les fluctuacions conjunturals del cicle econòmic per assolir un creixement estable amb...

Taxes universitàries a revisió

El govern de la Generalitat ha fet una proposta de línies estratègiques per reforçar l'eficiència, la qualitat i la internacionalització de les universitats catalanes. Una d'aquestes línies és l'augment de...

image-alt

Ara, els ajuntaments

L'actual crisi econòmica també afecta de manera directa la situació financera dels municipis. En els anys de creixement econòmic, els ajuntaments han vist com augmentaven de manera espectacular els tributs...

L'hora de l'eficiència

La greu situació financera en què estan immerses les administracions públiques fa del tot necessari replantejar-se les actuacions que en aquests moments realitzen, prioritzant les que tinguin més...

image-alt

Balances fiscals: millor el vídeo

La setmana passada, el Congrés de Diputats va aprovar una moció d'ERC (amb els vots favorables de PSOE i CiU, i l'abstenció del PP) que instava el govern espanyol a publicar les balances fiscals de l'any...

Retallades imprescindibles

La forta crisi econòmica que patim comporta la necessitat d'aplicar importants reformes en tots els àmbits, incloent-hi el pressupostari. Reformes que se sabia que calia fer, però que en èpoques de molt...

Davant la crisi, descentralització

Hi ha molts motius que justifiquen la descentralizació de la provisió dels serveis públics. Des d'un punt de vista econòmic, el principal argument és que la descentralització augmenta el benestar dels...

image-alt

Com abaixar impostos i gastar menys

El president Artur Mas, en el seu discurs d'investidura, va proposar una equació difícil (no impossible) de complir: reduir el dèficit públic de la Generalitat abaixant els impostos i gastant millor.En...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | Següent >