Daniel Arbós i Màrius Bellés

Paciència, la nostra