Suso de Toro

Suso de Toro

Escriptor

Escriptor. La meva llengua és el gallec i la meva ciutat Santiago de Compostel·la.
image-alt

De lo nacional a lo social a lo nacional

La sociedad catalana ya no se asombra con cada nueva vuelta de tuerca, vive en el asombro desde hace cinco años y se queda atónita al verse en el espejo. Aquella imagen impostada de tranquilidad, aquel...

image-alt

¿Aprendrà a pactar, Espanya?

Una cosa és segura, Rajoy se’n va, i amb aquest personatge passaran a segon pla molts altres protagonistes de la política d’aquests anys. Però després de donar moltes voltes a resultats, xifres i...

image-alt

¿Aprenderá a pactar, España?

Una cosa es segura, Rajoy se va y con ese personaje pasarán a segundo plano muchos otros protagonistas de la política de estos años. Pero después de darle muchas vueltas a los resultados, cifras y...

Will Spain learn to compromise?

One thing is for sure: Rajoy is on his way out. And with him, many other leading political players of recent years will be taking a back seat. But after going over and over the results, figures, and...

image-alt

L’Espanya dissenyada: la ‘Retransició’

La Transició va ser una operació d’estat, organitzada conjuntament amb els EUA, per evitar que la societat decidís lliurement i per fer que el poder seguís sota control. Llavors es va fer amb acords als...

Una nació amateur

Gairebé tots els problemes dels pobres els vénen del fet de ser pobres, per això volen deixar de ser-ho. El mateix els passa a les nacions que no tenen estat, per això totes volen tenir-ne un.A la societat...

image-alt

Una nación amateur

Casi todos los problemas de los pobres les vienen de ser pobres, por eso quieren dejar de serlo. Lo mismo les ocurre a las naciones que carecen de estado, por eso todas quieren tenerlo.En la sociedad...

image-alt

Abans que res, gràcies

En els últims dies per fi hem sentit a Espanya lloances a Catalunya i als catalans, fins i tot la dreta espanyola ha parlat català, i no era en la intimitat! Era una cosa tan falsa, una comèdia tan evident....

Antes de nada, 'gràcies'!

En los últimos días al fin hemos oído en España alabanzas a Catalunya y a los catalanes, ¡hasta la derecha española ha hablado catalán, y no era en la intimidad! Era algo tan falso, una añagaza tan...

Dos estrategias enfrentadas

Catalunya entró hace cinco años en un proceso acelerado de cambio sin vuelta atrás. Como si fuese una adolescente que pasa de la pubertad a la adolescencia, la sociedad catalana está poseída por un cóctel...

image-alt

Dues estratègies enfrontades

Catalunya va entrar fa cinc anys en un procés accelerat de canvi sense marxa enrere. Com si fos una adolescent que passa de la pubertat a l’adolescència, la societat catalana està posseïda per un còctel...

El deseo catalán

Los análisis basados exclusivamente en la economía, la sociología o la lucha entre ideologías y partidos no explican la historia. Éste es el caso del proceso político que vive la sociedad catalana.El...

El desig català

Les anàlisis basades exclusivament en l’economia, la sociologia o la lluita entre ideologies i partits no expliquen la història. Aquest és el cas del procés polític que viu la societat catalana. L’impuls...

The Catalan desire

Analyses based exclusively on the economy, sociology, or the struggle between ideologies and parties cannot explain history. This is the case with the current political process in Catalonia. The driving...

image-alt

Trair, a vegades, és útil

La política catalana en aquests moments no és un mar interior en calma sinó corrents que es mouen. En superfície, el corrent del procés, un procés per tenir estat propi. Per sota, un corrent més ampli, el...

Sometimes betrayal is useful

At the moment Catalan politics is far from being a millpond. Rather, there is a noticeable undertow. At the surface, we have the current of the independence process. Underneath there is a broader current,...

image-alt

El dilema català

M’imagino que la major part dels lectors d’aquest diari ja fa temps que viuen imaginant-se en un país diferent. N’hi deu haver que es burlen de les imaginacions perquè creuen que no tenen solidesa, però...

image-alt

Aquelles taronges tan gustoses

-Ah, és aquí... -Li he deixat la beguda preparada a la tauleta... -Gràcies, Francisco. Ja estic, ja m’he acomiadat d’aquells senyors. A tots els agrada que els rebi a les escales de palau, els fa il·lusió....

image-alt

El pujolisme vist des de fora de Catalunya

La vida mai és com un decideix, i de vegades em pregunto què faig jo escrivint sobre Catalunya, com vaig arribar aquí. Hi ha raons particulars, però Catalunya sempre va ser present d’una manera o altra per...

El pujolisme vist des de fora de Catalunya

La vida mai és com un decideix, i de vegades em pregunto què faig jo escrivint sobre Catalunya, com vaig arribar aquí? Hi ha raons particulars, però Catalunya sempre va estar present d'una manera o altra...

Catalonia? Defeated

They’re not fooling anyone. And nobody fool themselves: defeating Catalonia is an objective of practically the entirety of Spanish political forces within and outside of the Spanish Parliament. Denying it...

Catalunya? Derrotada

No enganyen a ningú, i que ningú es vulgui enganyar, tampoc. Un objectiu de la pràctica totalitat de les forces polítiques espanyoles de dins i de fora del Parlament espanyol és derrotar Catalunya. Negar-ho...

¿Catalunya? Derrotada

No engañan a nadie, nadie se quiere engañar tampoco. Un objetivo de la práctica totalidad de las fuerzas políticas españolas, dentro y fuera del parlamento, es derrotar a Catalunya; negar eso es parte de la...

La mala consciència en la novel·la

La Real Acadèmia Gallega manté el costum de retre homenatge cada any a la figura d’un literat, aquest any a Xosé Filgueira Valverde. Filgueira va ser un jove universitari galleguista que, quan el Partit...

A quarrel between two countries

The problems and disagreements between Catalonia and Spain are as diverse as their nature. In themselves, they could all have a political solution. But they won't, because there can't be any dialogue...

Querella entre dos països

Les diferències i els problemes entre Catalunya i Espanya són diversos i diferents. Per si mateixos, tots podrien tenir solució política, però no la tindran fàcilment perquè el diàleg és impossible. Les...

Querella entre dos países

Las diferencias y problemas entre Catalunya y España son varias y de diversa índole. Por sí mismas, todas podrían tener solución política, pero no la tendrán fácilmente porque el diálogo es imposible.Las...

Gregorios i Víctors

No hi ha més bona mostra de la incapacitat de la cultura espanyola per ser autocrítica que el que ha passat fa poc amb un llibre de Gregorio Morán. Si alguna cosa prova que la vida cultural espanyola és una...

The end of a tolerable Spain

The present controversy surrounding Gregorio Morán's book is further proof of the inability of Spanish culture to be self-critical. Judging by what we have read, the book criticises the institutional nature...

Gregorios y Víctores

No hay mejor muestra de la incapacidad de la cultura española para ser autocrítica que lo ocurrido estos días con un libro de Gregorio Morán. Si algo prueba que la vida cultural española es una institución...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | Següent >