Victòria Alsina

Victòria Alsina
Consellera d'Acció Exterior i Govern Obert