Manifestants pro-Trump fora del Congrés
Imatge del Congrés abans que s'hagués d'interrompre la votació
Els congressistes abans d'haver d'interrompre la votació
Manifestants pro-Trump assalten el Congrés
Els congressistes han de marxar del Congrés
Els guàrdies de seguretat intenten evitar que es manifestants entrin al Congrés