Durant l’època de sequera, entre desembre i maig, els pastors de les zones muntanyoses es desplacen cap a zones menys elevades, allà on els seus ramats poden pasturar
Formen grups independents de 1000 fins a 30000 persones, organitzats segons trets regionals, lingüístics i culturals
Donada l’immensa area geogràfica que ocupen, existeix una gran diversitat de dialectes, però posseixen un gran sentiment d’unitat quan es tracta de fer front algun enemic
A la temporada de pluges tornen als seus assentaments a la sabana, on es dediquen als seus cultius, principalment mill
Cada grup està segmentat internament en unitats polítiques més petites amb un alt nivell d’autonomia
El pas de la infantesa a l’edat adulta és de vital importància. Un cop superat el ritual, els nens deixaran de munyir les bèsties i de servir als homes adults
El tradicional mode de vida Dinka va ser amenaçat pel govern central de Jartum quan va tractar d’imposar la llei islàmica al sud. La conseqüent guerra civil enfrontà les milicies àrabs amb els seus enemics habituals, els Dinka
stats