Mitjans públics

Els productors audiovisuals: “La CCMA menysté i desincentiva la creativitat catalana”

PROA presenta un memorial de greuges que la plataforma 3Cat ha accentuat

3 min
Instal·lacions de TV3, a Sant Joan Despí

BarcelonaEls mitjans públics catalans han vist com en els últims dos anys han millorat de manera notable el finançament, però els productors audiovisuals catalans creuen que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) no està complint el deure de ser motor del sector. Així ho han plasmat en una dura carta de nou pàgines avançada per La Vanguardia i a la qual ha tingut accés l’ARA, enviada per la patronal PROA als directius de l’ens, a la consellera de Cultura, a Presidència i als partits polítics. Es tracta d’un memorial de greuges on, entre altres qüestions, es denuncia que “la Corporació no valora, menysté i desincentiva la creativitat catalana”.

Inscriu-te a la newsletter Sèries Totes les estrenes i altres perles
Inscriu-t’hi

L’origen del conflicte és l’anomenada Norma (de contractació). Són unes disposicions del 2016 que regeixen el procediment per presentar projectes a TV3 i Catalunya Ràdio. Establertes en uns temps en què alguna productora havia estat acusada de facturar molt per sobre del cost real per desviar fons a Convergència, la nova regulació fixava un topall màxim de benefici sobre els costos. El problema és que, en el cas de formats originals, el cost de dissenyar-lo no es podia computar com a despesa mentre que si adaptaves un format estranger el cost pagat a la productora d’origen sí que es podia afegir i, per tant, aplicar-hi un benefici industrial.

PROA denuncia, a més, que tot i la pretesa igualtat de condicions en les contractacions, hi ha “excepcions derivades de negociacions individuals més partidistes que objectives, la qual cosa no respecta el principi d’igualtat, no discriminació i transparència”. Per als productors, la Corporació penalitza l’èxit, perquè la primera temporada fixa un benefici del 10%, però per a les posteriors es baixa al 8%. La seva reivindicació, en aquest punt, és doble: apujar-lo al 15% –com solia ser abans de la crisi del 2008– i que es mantingui al llarg de la vida del programa.

“És aberrant que la productora hagi de posar tota la idea de pensar, mirar què s’està fent al món i madurar una idea sense que això se’ns valori. Això suposa anar en contra de la creativitat. A qualsevol empresa de qualsevol sector, l’I+D queda reconegut i per a l’audiovisual d’aquest país és vital, però no passa”, explica a l’ARA Jordi B. Oliva, president de PROA. “Estan abocant la producció independent a ser una mera indústria de serveis i no una indústria creativa”, conclou.

La plataforma, font de conflicte

Un altre front obert és el de la durada dels drets. La posada en marxa de la plataforma 3Cat fa que la Corporació exploti ara els continguts, a parer de la federació de productors, “de manera intensiva i massiva”. El que reclamen és que o bé es retinguin els drets per un període més curt –per poder-los rendibilitzar a altres finestres externes a la CCMA– o bé que es reconegui aquesta nova finestra d’explotació en forma de compensació econòmica superior. Segons les productores, aquestes pràctiques impossibiliten explotar els continguts fora del mercat català i es dificulta aleshores la potencial internacionalització de les seves obres i formats.

El nou sistema a demanda genera també un greuge perquè, tot i l’obligació de transparència a la qual està sotmesa aquesta empresa pública, “no fa públiques les contractacions de crides per a l’OTT, filtra necessitats a productores concretes, fa encàrrecs a productores perquè presentin projectes dictats mitjançant les crides o realitza peticions concursals a productores específiques”. Els productors també lamenten que en els darrers anys hagin augmentat les “contractacions a productores amb seu fiscal i social fora de Catalunya, fins i tot amb la partida pressupostària aportada pel departament de Cultura”.

Oliva reclama “màxima transparència i contractació en positiu”. En concret, demana “que hi hagi un mínim que sigui per a tothom igual": "No pot ser que, segons els projectes, hi hagi reserves de drets (i, per tant, rendiments) que van del 0% al 65% per al productor. Si les productores individuals poden negociar a l’alça, hi estem a favor, però no en detriment d’aquest mínim comú”. A més, lamenta que la Corporació estigui pagant menys si compra a través d’una crida per a l’OTT, respecte de TV3, tot i que després potser acaba emetent igualment aquella obra pel canal lineal de la TDT. “I els programes històrics s’han afegit al catàleg sense compensar els nostres associats, però perquè els contractes es van signar en un moment en què, senzillament, la plataforma no existia”.

Des de la Corporació declinen comentar el contingut de la carta, però asseguren que s’estan avaluant les demandes de PROA i es mantenen contactes amb l’entitat per intentar trobar un punt d’acord.

stats