05/04/2020

Coronavirus: la importància de la informació veraç

3 min
Coronavirus: la importància de la informació veraç

Des de l’aparició del covid-19, el focus principal d’actuació s’ha centrat en la lluita contra els efectes sobre la salut de la població mitjançant mesures per reduir els contagis i assegurant la viabilitat i funcionament del sistema sanitari per minimitzar la mortalitat.

Inscriu-te a la newsletter Pensem Les opinions que et fan pensar, t’agradin o no
Inscriu-t’hi

Tot i la importància cabdal i indiscutible de protegir la salut de la població, avui em vull centrar en els impactes econòmics, ja que els riscos d’una recessió a escala mundial són bastant clars.

A part de la reducció de la producció d’alguns negocis i empreses i la disminució de renda que pateixen els treballadors afectats pels expedients de regulació temporal d’ocupació i el col·lectiu dels autònoms, els consumidors que no veuen modificades les seves perspectives laborals poden reaccionar reduint la seva demanda de productes, cosa que pot exacerbar la dimensió de la crisi econòmica. Per tant, resulta de vital importància entendre la manera com els consumidors modifiquen el seu comportament econòmic, sobretot de consum, davant de l’aparició del covid-19 per poder dissenyar polítiques públiques que ajudin a mantenir la demanda agregada i a minimitzar la consegüent desacceleració econòmica.

Amb la finalitat d’estudiar com afecta l’aparició del covid-19 en la preocupació per l’economia -cosa que afectarà la demanda d’aquests consumidors-, quatre professors han elaborat un estudi a través d’enquestes i dades de Google Trends. Thiemo Fetzer (Universitat de Warwick), Lukas Hensel (Universitat d’Oxford), Johannes Hermle (Universitat de Berkeley) i Christopher Roth (Universitat de Warwick) publicaven el 20 de març l’estudi Coronavirus perceptions and economic anxiety, en què demostren la importància que la població disposi d’informació acurada sobre el covid-19 (tant pel que fa a la taxa de contagi com a la mortalitat) i el grau en el qual aquesta informació determina la valoració que fan els consumidors envers l’afectació de la pandèmia en l’economia.

Els autors comencen utilitzant dades de diversos països afectats pel covid-19 i observen que, a partir de l’aparició del primer cas confirmat, les cerques de la paraula recessió a Google augmenten un 17,8% de mitjana. El resultat és encara més gran si ens centrem en la intensitat de cerca de col·lapse en el mercat borsari, que mostra un augment del 58%. Per tant, l’aparició dels primers casos de la malaltia al país suposen un increment considerable de la preocupació per l’economia, que generarà canvis en les decisions econòmiques dels individus.

En segon lloc, l’article mostra els resultats de dues enquestes realitzades a la població dels Estats Units: la primera, el 5 de març (quan hi havia 176 casos de covid-19 confirmats en aquest país), i la segona, el 16 del mateix mes (quan els casos confirmats s’havien enfilat fins als 4.576). Si en la primera data el 68% dels enquestats es mostraven preocupats o molt preocupats pels efectes del covid-19 sobre l’economia dels Estats Units, onze dies després ja eren el 88% dels enquestats els que expressaven la seva gran preocupació pels efectes econòmics.

Finalment, amb l’objectiu d’entendre el paper de la informació sobre aquestes expectatives econòmiques, els autors dissenyen un experiment en el marc del qual donen informació específica a una part dels enquestats i comproven com es modifica la seva valoració de l’afectació en l’economia. En general, els enquestats parteixen d’unes creences sobre el valor de la taxa de contagis i la mortalitat del covid-19 que se situen molt per damunt de les xifres oficials en el moment de l’enquesta. De mitjana, els ciutadans assenyalen una mortalitat (resultant de dividir el nombre de persones mortes pel de persones infectades) del 5%, mentre que l’Organització Mundial de la Salut xifra la mortalitat en el 3,4% (el 5 de març, considerant només dades de la Xina).

Es proporciona dos tipus d’informació (correcta) a diferents grups d’entrevistats: als primers se’ls informa que la mortalitat del covid-19 és “vint vegades superior a la de la grip”, mentre que a un segon grup se li transmet que la mortalitat és “cinc vegades inferior que en el cas de la síndrome respiratòria aguda severa (SARS)”. Els resultats mostren que les persones que reben la primera informació expressen una preocupació molt superior pels impactes econòmics del covid-19 respecte dels que reben la segona notícia.

Per tant, els resultats posen de manifest la importància del tipus i la forma que prenen els missatges informatius que reben els ciutadans i el seu paper en la valoració dels impactes econòmics de la pandèmia, que, al seu torn, es tradueix en canvis en els patrons de consum i en afectacions sobre l’economia real. Potser mitjans, xarxes socials i autoritats diverses haurien d’extremar els mecanismes d’autocontrol i seleccionar amb cura el tipus d’informació que transmeten amb l’objectiu de rebaixar el pànic i la confusió entre els ciutadans i, per tant, atenuar els canvis en els seus comportaments econòmics.

stats