Judit Vall Castelló

Judit Vall Castelló
Economista, professora a la Universitat de Barcelona i investigadora IEB i CRES-UPF