ABANS D’ARA
Efímers 18/11/2014

“La Nostra Terra” (Mallorca)

De J.V. Foix (Sarrià, Barcelona, 1893-1987) a La Publicitat (19-XI-1935). La pancatalanitat ocupava un lloc rellevant entre els temes preferents de l’articulisme del temps de la Generalitat republicana.

J.v. Foix 1935
2 min

Peces Històriques Triades Per Josep Maria Casasús“La Nostra Terra” no és ben bé un llibre: com sabem els lectors de “La Publicitat”, és una bellíssima revista mensual de literatura, art i ciències, que dirigeix N’Antoni Salvà i Ripoll, [...] Per a nosaltres, però, catalans continentals, la recepció mensual d’aquest fascicle val per la d’un llibre dens de contingut: no solament per l’original que integra l’índex, sempre de prou interès, sinó perquè l’esperit que l’anima té la virtut d’engrossir el sumari d’aspiracions dels catalans insulars que intervenen en llur redacció. [...] Tot allò que, redactat en la nostra llengua, ens arriba de València, del Rosselló o de Mallorca, ens toca profundament el cor. Els qui estimem la Catalunya total sentim una afecció singular per aquests nuclis selectíssims de conreadors de la llengua comuna que trobem al País Valencià, a la Catalunya insular o a la regió catalana avui sota el govern francès. La llengua ens fa tan solidaris els uns dels altres que és difícil evitar que, per damunt les consideracions d’ordre local i sentimental, no ens sentim exaltats per la idea de la magna Catalunya dintre la qual els catalans del País Valencià, els del Principat, els de les Illes d’Or i els del Rosselló i la Cerdanya som ciutadans d’un país únic, amb unitat lingüística, unitat estatal i una sola bandera barrada. Val a dir que els catalans de Mallorca són ja, de dret, ciutadans honorables de Catalunya. És una bella herència que els millors esperits de Mallorca conserven fervorosament i envers els quals tots els homenatges que retin els catalans del Principat són pocs. Si repassem la col·lecció de la revista “La Nostra Terra”, que acaba de publicar, dintre l’any setè de la seva aparició, el fascicle número 91 (setembre 1935), trobarem, discretament ombrejada per un simpàtic balcanisme, aquesta amor profunda per la Pàtria i la llengua comunes dels catalans de totes les contrades. [...] Salut, germans de Mallorca!

stats