Què és un 'adverbio de foco'?: la pregunta que ha trasbalsat l'examen de castellà

Els alumnes s'han estrenat amb llengua castellana i literatura a les proves d'accés a la universitat

Ara
1 min
Estudiants fent la selectivitat aquest dimarts a la UAB

"Què és un adverbio de foco?" Aquesta és la pregunta que s'han fet molts dels estudiants que han començat avui la selectivitat amb l'examen de llengua castellana i literatura. I, com sol passar cada any que un terme genera confusió, han traslladat el seu desconcert a les xarxes socials.

Un adverbio de foco, en català anomenat adverbi focal, té la funció de ressaltar la paraula o sintagma sobre el qual incideix. S'utilitza per precisar-lo, per afegir-lo o contraposar-lo a uns altres de possibles. Per exemple, a la frase, “He agafat només les pomes”, l'adverbi "només" focalitza el sintagma nominal “les pomes”, de manera que apareix destacat respecte a la resta de coses que no han estat agafades. Tenint en compte el significat i la funció sintàctica, se solen distingir quatre tipus d’adverbis focals: d’exclusió, d’inclusió, particularitzadors i d’aproximació. Altres exemples serien "Si no hi vas, jo tampoc no hi aniré" (tampoc) i "Hauria de callar justament ell" (justament).

El terme de la discòrdia ha aparegut en un exercici de la part comuna de l'examen, és a dir, aquella que tots els estudiants han de respondre sense poder escollir. La pregunta requeria escriure una seqüència gramatical de vint paraules com a màxim que inclogués, com a mínim, un adverbi demostratiu, un verb modal, un adverbi focal i un complement agent (tot i que se'n podien afegir més). La seqüència podia contenir oracions subordinades, però no coordinades ni juxtaposades, i si es responia correctament valia un punt. Les reaccions, marcades per l'humor i la sorpresa, han estat diverses.

PAU 2022
Examen de selectivitat de llengua castellana i literatura
stats