Societat 25/03/2014

L'antiguitat deixa de ser l'únic criteri de contractació per als mestres interins de l'escola pública

Els directors podran decidir fins al 50% de la seva plantilla i fins al 100% si el centre és d'alta complexitat

Sònia Sánchez
3 min

BarcelonaL'antiguitat o anys d'experiència deixa de ser l'únic criteri en l'assignació de llocs de treball per als mestres i professors dels centres públics. A partir del proper curs, els directors dels centres escolars podran –si volen– decidir els criteris que han de complir els docents que els han de venir nous per tal que s'ajustin al seu projecte educatiu.

Aquest nou sistema serà possible com a màxim per al 50% de la plantilla d'un centre, exceptuant les places que ja estiguin consolidades per un funcionari amb oposicions, que no es poden tocar. Així ho estipula el decret de provisió de places aprovat avui pel Govern, conegut com el decret de plantilles.

En el cas dels centres d'alta complexitat pel nivell socioeconòmic i sociocultural del seu alumnat, es permetrà al director fixar els mèrits concrets del 100% de la seva plantilla, sempre amb l'excepció de les places fixes de funcionari que estiguin ocupades.

El decret, que desenvolupa la Llei d'Educació de Catalunya, converteix els directors en "cap de tot el personal" del seu centre escolar, dins dels límits que estipula la normativa de la funció pública.

Això suposa un canvi substancial respecte al sistema actual, en què les vacants que hi havia als centres escolars es cobrien de forma automàtica per la borsa d'interins i substituts i per ordre estricte d'antiguitat, i ve a complir una reivindicació històrica dels directors de centre, que es queixaven que el sistema no tenia en compte els projectes educatius singulars de cada centre.

A partir d'ara, si una escola vol incrementar les hores de classe impartides en anglès podrà demanar que els propers interins o substituts que li arribin hagin de tenir com a mínim un nivell B2 d'anglès, que és el que permet fer classe de qualsevol matèria en aquest idioma. Si el centre vol apostar per les noves tecnologies, podrà demanar professors amb coneixement de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i aquests criteris passaran per davant de l'antiguitat.

Segons el procediment que estableix el decret, quan el director hagi de cobrir una vacant (per jubilació, per trasllat del funcionari a un altre centre o per una substitució de llarga durada) podrà imposar uns criteris concrets per cobrir-la. El departament d'Ensenyament li enviarà llavors una llista de 20 candidats de dins de la borsa d'interins i substituts que compleixin aquest perfil. El director podrà entrevistar tots els que vulgui però com a mínim haurà de fer tres entrevistes, i proposar el que consideri més adient. Davant d'aquesta decisió, els mestres sempre tenen l'opció a recurs.

Amb tot, el decret estableix que per tal que el director pugui proposar una persona concreta, aquesta ha de tenir com a mínim un any d'experiència fent classe.

Per als mestres que treballen per primer cop, el decret estableix un període de prova de quatre mesos. Després d'aquest temps, el director haurà de fer un informe d'avaluació de la seva feina i si aquest és negatiu, la inspecció de treball haurà d'avaluar la idoneïat del candidat. Fins ara, l'avaluació dels interins novells la feia una comissió del centre juntament amb la inspecció de treball però només per aquells que havien treballat un curs sencer, és a dir, que havien pogut cobrir una vacant o substitució que durés tot el curs.

Si l'informe de la inspecció de treball és també negatiu, aquella persona quedarà exclosa de la borsa de treball, però durant el curs següent es podrà presentar a una prova específica de coneixements per poder superar un nou període de prova.

stats