Competències bàsiques

Per què van malament les competències bàsiques? Punxen els resultats de català i castellà

Les notes d'anglès i matemàtiques milloren tant a secundària com a primària després d'una caiguda alarmant

4 min
Alumnes de 4t d'ESO fent les proves de competències bàsiques.

"No són uns resultats òptims, però comencem a millorar". Així ha valorat les notes de les competències bàsiques del curs passat el president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, Carles Vega. L'avaluació constata que el nivell dels alumnes catalans comença a millorar, però amb matisos importants: no aconsegueix remuntar en català i castellà. De fet, en aquestes dues matèries la situació és preocupant tant a 6è de primària com, especialment, a 4t d'ESO, on els alumnes han obtingut els pitjors resultats dels últims 10 anys.

Tot i que la mitjana de puntuacions tant en català com en castellà supera els 70 punts sobre 100 (el llindar que el departament d'Educació considera "òptim"), en català els 72,3 punts suposen la dada més baixa, com a mínim, de l'última dècada i un retrocés respecte al nivell de català del curs passat, que se situava en els 74,1 punts de mitjana. Aquesta baixada de nivell s'ha produït tot i que el curs passat el departament d'Educació va començar a aplicar en 800 centres mesures concretes per millorar el català. Aquestes iniciatives sí que podrien haver tingut cert impacte en el nivell dels alumnes de 6è de primària, on s'observa una lleugera millora als exàmens de llengua catalana, que han passat dels 72,5 punts de mitjana el curs 2021-2022 als 72,7.

Evolució de les proves de competències bàsiques
Puntuació mitjana anual en cada competència avaluada

Els resultats de les competències bàsiques dels alumnes catalans pel que fa a la llengua castellana són encara més preocupants. A l'ESO, en només un curs la puntuació mitjana ha caigut gairebé 4 punts, i ha passat dels 75,2 de mitjana als 71,6, en el que és la davallada més important dels últims anys en aquesta matèria i, de nou, la pitjor dada de l'última dècada. La baixada en castellà també es fa notar, tot i que d'una manera menys exagerada, a la primària, amb una pèrdua de gairebé 2 punts el curs passat respecte al precedent.

Anglès i matemàtiques comencen a millorar

Amb els últims resultats de competències bàsiques van saltar totes les alarmes per l'alarmant davallada en anglès i matemàtiques a l'ESO. Ara sembla que aquesta situació s'ha començat a revertir i el nivell d'anglès dels alumnes de 4t d'ESO s'ha disparat respecte al curs anterior, amb un augment de 5,5 punts i assolint un nivell mitjà de 73,9 punts. Es tracta d'una cota que no s'assolia des del 2018, cosa que fa pensar, segons Vega, que s'estan recuperant els nivells previs a la pandèmia. El nivell d'anglès també augmenta entre els alumnes de primària, ja que passa dels 76,9 punts als 77,8.

La situació també es dibuixa més optimista pel que fa a les competències bàsiques en matemàtiques. A secundària, després de tres cursos amb tendència a la baixa, el nivell de matemàtiques puja gairebé un punt. Tot i això, la nota mitjana continua sent insuficient, ja que la puntuació de 62,3 punts del curs passat es troba gairebé vuit punts per sota del "llindar òptim" marcat per Educació. Els alumnes de 6è de primària, a més d'augmentar la nota respecte al curs anterior, també obtenen un aprovat de mitjana amb 73,6 punts, dos punts i mig més que el curs 2021-2022.

On també es constata una pujada molt important de nivell és en les competències cientificotecnològiques, on la diferència de nivell entre els alumnes de 4t d'ESO és de 5 punts si es compara el curs passat amb l'anterior. Tot i això, continuen sense arribar al nivell òptim, ja que de mitjana només s'assoleix un nivell de 68,7 punts. A primària la tendència en aquest àmbit (que en aquesta etapa es mesura amb les proves de medi natural) és totalment diferent: tot i que el nivell supera el límit dels 70 punts marcat per Educació, les notes baixen una mica i passen dels 72,8 punts el curs 2021-2022 als 71,6 punts el curs passat.

Per què els resultats no remunten?

Tant el president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, Carles Vega, com el secretari de Polítiques Educatives, Ignasi Garcia Plata, han recalcat que els resultats de les competències bàsiques continuen marcats per la pandèmia. Garcia Plata ha assegurat que on més s'han fet notar les pèrdues d'aprenentatge a causa del confinament és "en les competències lingüístiques d'ús ordinari", que són les que es practiquen cada dia amb les relacions al centre escolar. Centrant-se en la davallada sense frens del nivell de llengua catalana, els responsables d'Educació també han posat sobre la taula un motiu molt clar: menys d'un 25% dels alumnes parlen català amb els seus companys, segons les dades del departament.

La gran pregunta sobre quan es començaran a recuperar els resultats, ni Garcia Plata ni Vega s'atreveixen a respondre amb contundència. Han reconegut que la recuperació postpandèmia està sent més lenta del que havien previst i que la falta de referents davant d'una crisi com aquesta fa difícil dir "que en dos cursos es notarà una millora". En aquest sentit, Garcia Plata ha fet un advertiment molt clar: cal intensificar la feina en comprensió lectora i expressió escrita en totes les etapes, especialment aquelles en les quals l'inici de l'aprenentatge de lectoescriptura va coincidir amb el confinament. "Si no treballem de manera intensiva aquests àmbits ens podem trobar uns resultats molt negatius quan aquests alumnes arribin a 6è", ha alertat.

En què cal millorar més?
 • Matemàtiques

  A les competències bàsiques, els ítems que calen millorar més són la numeració i el càlcul, l'espai, la forma i la mesura i estadística.

  Segons els informes PISA, també cal treballar de forma transversal la resolució de problemes i la motivació dels alumnes.

 • Català i castellà

  Els àmbits més urgents a millorar són la comprensió lectora i l’expressió escrita.

  En la comprensió lectora preocupa la falta de consciència fonològica, descodificació, vocabulari contextualitzat, la fluïdesa i la motivació lectora.


  En expressió escrita els aspectes amb més marge de millora són la competència discursiva i lingüística i la presentació dels escrits.

stats