Societat Educació 07/04/2022

Quines són les faltes d'ortografia més comunes en català?

L'estudi de la plataforma Dictapp conclou que l'accentuació és el principal problema per als estudiants

Gerard Mira
3 min
Bolígraf i llibreta d'una alumna en una imatge d'arxiu

BarcelonaL'accentuació és el punt feble dels estudiants a l'hora d'escriure en català. La plataforma Dictapp, un projecte de diversos filòlegs i docents, ha comptabilitzat 1.181.380 faltes d'ortografia entre el setembre del 2019 i el desembre del 2021 i les ha classificat en quinze categories diferents. Més d'una tercera part dels errors, un 36%, corresponen a problemes d'accentuació: una cinquena part de les faltes d'ortografia detectades (el 20,4%) corresponen a errors en l'accentuació en general, és a dir, a col·locar o no l'accent en el lloc que pertoca; un 8,9% són errors en el grau d'obertura dels accents (obert o tancat), i un 6,7% són errades en l'accentuació de diacrítics.

L'aplicació va ser creada per Xavier Breil, professor de secundària de l'Escola Sadako de Barcelona, que treballa l'ortografia de manera personalitzada a partir de dictats i activitats a la seva aplicació. "L'objectiu era posar números al que sospitàvem o podíem intuir", afirma Breil. Tot i que les errades que es registren són anònimes per motius de privacitat, l'equip de filòlegs i docents que col·laboren amb la plataforma, a partir de les dades obtingudes i basant-se en el centre educatiu de l'usuari, han classificat les xifres segons els dos grans blocs dialectals: l'occidental (Terres de l'Ebre, Priorat, Lleida i la Franja) i l'oriental (comarques de Girona, Barcelona, Tarragona i Balears). El País Valencià no s'hi ha inclòs perquè no n'hi ha dades. Així, han pogut observar que l'accentuació és el concepte amb més incidència ortogràfica a tot el territori, tot i que la província de Tarragona és la que té més problemes amb l'accentuació (un 44% de les faltes són ortogràfiques), seguit de Barcelona, amb un 41%.

Alhora, s'han classificat les faltes segons les etapes educatives i han conclòs que el problema de l'accentuació s'agreuja a mesura que l'estudiant avança en el seu procés escolar. Mentre que "posar accents" representa un 22% dels errors en la primària, al batxillerat creix fins al 36% pràcticament. "Això ens podria fer pensar que els alumnes de batxillerat fan més faltes d'accentuació que els d'ESO, però potser la resposta és que fan menys faltes de les altres categories i per això puja el percentatge", diu l'estudi, que afegeix que una "possible explicació" és que "han solucionat altres faltes però no encara l'accentuació".

Més faltes d'ortografia

Quines són, aquestes altres faltes que també fan els alumnes catalans? Després de l'accentuació, les confusions de b i v i de g i j són un dels principals errors. A més, una dada que sorprèn és l'ús de la vocal neutra. "Mentre que en el bloc oriental es troba en segona posició amb un 9,9%, en el bloc occidental passa a la desena posició de la llista i té quasi la meitat d’incidència, amb un 5,49%", ha exposat Breil en l'informe. Malgrat això, al bloc occidental hi ha faltes molt particulars en vocals neutres a final de paraula, com per exemple la capital del Segrià escrita com Lleide.

La "contaminació" lèxica i gramatical entre el català i el castellà també provoca algunes errades d'ortografia: s'hi troben "casos típics com accentuar erròniament paraules planes com si fossin hiats castellans", com per exemple tenía, coneixía o havía, i errades provocades per la influència del català, com pressión, leies, acceptación o judjarte.

L'aplicació Dictapp també intenta predir totes les possibles faltes d'ortografia per poder categoritzar-ne les errades, de manera que la paraula "això" es pot escriure malament de 56 maneres diferents (acho, áixo, eixò, aijo...) i "barrejar" fins a 136 (berrejà, berrajar, varrexar, bereixar...). Breil i altres docents volen anar més enllà i ampliar les funcions de l'aplicació. "Des que la vam crear fa tres anys sabem que volem convertir Dictapp en una aplicació per treballar tots els aspectes de la llengua, més enllà de l'ortografia. Ara ja estem treballant en els nous models", ha explicat el director.

stats