Societat 01/12/2013

Les noves infeccions del VIH es detecten tard

Salut estudia introduir la prova de detecció ràpida als CAP

Lara Bonilla
2 min

BarcelonaCada any es diagnostiquen a Catalunya uns 700 nous casos de VIH. Però el 45% dels nous diagnòstics són tardans, és a dir, quan ja haurien d'estar en tractament mèdic i, en alguns casos, quan la malaltia ja està avançada. I mentre que els homosexuals són el col·lectiu en el qual apareixen més nous casos de VIH, són els homes heterosexuals i de més de 49 anys els que més tard ho detecten. Els professionals ho atribueixen al fet que tenen una percepció de risc d'infecció més baixa, mentre que els homes homosexuals estan més sensibilitzats i es fan proves del VIH de manera proactiva. "Es fan la prova un cop a l'any o més, i els heterosexuals no", diu Jordi Casabona, director del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre el VIH de Catalunya. En canvi, són l'únic col·lectiu que encara registra un augment de casos.

Tot i que en els últims anys s'ha avançat en el diagnòstic precoç, gràcies, en part, a la possibilitat de fer-se la prova a la xarxa de farmàcies o a la xarxa d'ONGs, s'estima que encara hi ha 33.000 persones infectades i una quarta part no saben que ho estan. És per això que l'Agència de Salut Pública vol promoure la realització de la prova del VIH per millorar el diagnòstic precoç i estudia introduir proves de lectura ràpida en alguns centres d'atenció primària. Un grup de treball d'experts farà un projecte pilot durant el 2014 per avaluar la possibilitat d'introduir-les als CAP. En aquests moments, utilitzen l'anàlisi de sang per fer la prova del VIH, però no fan servir tests de lectura ràpida que permeten obtenir resultats en deu o quinze minuts, i les proves convencionals triguen hores o dies.

Les guies europees per a la realització de la prova del virus de la sida recomanen no fer-la a a tothom que passa per urgències, com es fa als Estats Units, sinó utilitzar criteris de cost-efectivitat i fer-la en els grups de més risc, com ara les persones que pateixin malalties potencialment definitòries de sida o malalties que es poden relacionar amb més freqüència que d'altres amb la infecció per VIH, com per exemple la tuberculosi. Segons el cap del servei de malalties infeccioses de l'Hospital Clínic, Josep Maria Gatell, el model americà és "poc factible i rendible", i per això s'ha optat per oferir el test a les persones que presentin la sospita de tenir el VIH. I s'està formant els professionals de l'atenció primària perquè ho facin. El diagnòstic precoç és clau per frenar l'avanç de la sida, ja que permet disminuir les pràctiques de risc en les persones infectades i, per tant, reduir les taxes de transmissió. Però també es redueix la càrrega viral i la mortalitat, ja que poden començar abans el tractament.

L'any 2012 la taxa de diagnòstic de VIH a Catalunya va ser de 9,9 casos per cada 100.000 habitants, lleugerament superior a la mitjana europea, i s'ha mantingut estable. "S'ha convertit en una malaltia crònica, però encara ens queda molt camí per recórrer", diu el secretari de Salut Pública, Antoni Mateu. El 86% dels diagnòstics de VIH han estat homes amb una mitjana d'edat de 36 anys. Pel que fa a la via de transmissió, el 60% ha estat en homes homosexuals. Avui Barcelona s'il·luminarà de vermell coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita Contra la Sida.

stats