Societat 22/05/2020

Patis amb "espais marcats" i material escolar i joguines "individuals": les instruccions per reobrir els centres

Les noves ordres del departament demanen prioritzar l'alumnat "més fràgil" i "desconnectat"

Laia Vicens
4 min
Aules de l'escola l'escola Els Pins, de Cornellà de Llobregat, aquesta setmana

BarcelonaQuan els centres educatius tornin a obrir les portes a partir de l'1 de juny, res serà igual: hi haurà la meitat d'alumnes a classe, s'haurà de jugar en grups reduïts i un "espai marcat i diferenciat" al pati, les joguines i el material escolar seran "individuals" i no es distribuiran documents en paper, com fotocòpies o fitxes. Això és, almenys, el que es desprèn de les noves instruccions que el departament d'Educació ha fet arribar als centres perquè, a mesura que els seus territoris entrin a la fase 2, puguin rebre alumnes.

Entre les principals novetats, la conselleria permet fer menjador escolar a les llars d'infants, ha canviat les ràtios d'educació infantil –s'havia anunciat que hi podria haver 13 alumnes, però ara es concreten que en seran 8 a P3 i 10 a P4 i P5– i matisa com s'han de prioritzar els alumnes que han d'anar al centre. A infantil segueix igual, i tindran preferència els nens i nenes els pares o mares dels quals treballin presencialment tots dos, "com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar", diu el text. De fet, només per als alumnes de 3 a 6 anys els progenitors dels quals no tinguin possibilitat de flexibilitzar els horaris, es permetrà fer "acollida en un espai específic" de 9 a 13 hores.

¿I si els fills fan primària i les famílies també necessiten conciliar? Ho tindran molt més difícil. Primer, perquè pel que fa a la presencialitat a escoles –i també a instituts–, el departament deixa clar que, tot i que no seran classes lectives normals, sinó que serviran per repassar i orientar, només es farà una "acció educativa presencial" per als alumnes que acaben etapes escolars (6è de primària amb grups de 13; i a 4t d'ESO, 2n de batxillerat i 2n de cicles formatius, amb grups de 15). Així, alhora, es continuarà amb la docència telemàtica "sense que això comporti una doble jornada per al professorat". No es diu si hi haurà reforç ni com garantir que els mestres i professors no doblin torns i s'interpreta que cada centre s'autoorganitzarà.

I segon, tampoc es garanteix l'atenció diària a la resta de cursos de primària i ESO, perquè malgrat que sí que podran anar als centres per rebre una "atenció personalitzada", el departament deixa clar que serà una "mesura excepcional i no continuada, que implicarà la planificació i programació del dia i hora de retrobament de l'alumnat". En aquests casos, caldrà tenir en compte fer un "acompanyament educatiu personalitzat" als alumnes "més fràgils socialment". I aquí és molt clar el departament: l'avís no només és per als centres amb un "índex de complexitat alt, sinó per a qualsevol centre del país, tant públic com concertat". Així, també s'haurà de procurar atendre els infants que hagin pogut patir el confinament "d'una manera més greu", l'alumnat de necessitats educatives especials, i els que, en l'àmbit rural, hagin estat "desconnectats per raons del desequilibri territorial".

Instruccions a les famílies

El document d'instruccions també afecta les famílies. Es deixa clar que hauran de presentar el primer dia de retorn una "declaració responsable" que especifiqui que el fill o la filla compleix els requisits per assistir al centre educatiu: que no té febre ni cap altre símptoma compatible amb el covid-19, que no hagi donat positiu o no hagi estat en contacte amb cap contagiat en els últims 14 dies i que tingui el carnet de vacunes al dia. I, a més, les famílies hauran de vigilar "diàriament" l'estat de salut dels nens i prendre'ls cada dia la temperatura abans de sortir de casa. Si tenen febre, no podran assistir al centre.

Un cop hi arribin, les escoles i els instituts estaran força canviats. Els centres són responsables d'analitzar els espais per organitzar la reobertura, tenint en compte que quan calgui fer activitat presencial cada grup haurà de ser "estable i fix". És a dir, en lloc de tenir 25 companys a classe a primària, ara se'n tindran 13 –l'altra meitat estarà en una altra aula– i sempre farà classe el mateix mestre. "L'alumnat sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai, i sempre que sigui possible també el docent", afirma el document. Així, tots els espais del centre poden ser susceptibles de convertir-se en una aula: des de l'espai de psicomotricitat, d'informàtica, fins a la biblioteca, el gimnàs o el menjador.

Entrades i sortides esglaonades i patis amb distanciament

Per anar d'un lloc a l'altre s'establiran "circuits" i la circulació es controlarà a l'entrada i a la sortida de l'escola, que es farà de manera esglaonada per evitar aglomeracions, i també a l'hora de sortir al pati o d'anar al lavabo. Per tant, en funció dels metres quadrats del pati, potser sí que podran coincidir-hi més d'un grup, però cadascun estarà "ubicat en un espai marcat i diferenciat per poder mantenir el grup" junt en tot moment. "Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en grups reduïts per garantir les mesures de distanciament físic", diu el document. És a dir, prohibits els partits de bàsquet o de futbol amb infants de més d'un curs, per exemple.

També serà individual l'ús del material escolar, i als centres d'infantil i primària, les joguines i el material comú de plàstic també es procurarà que siguin d'ús individual diari o en períodes acotats, sempre que es desinfectin abans que els toqui un altre alumne. Excepte en casos "imprescindibles", no es distribuiran documents en paper.

stats