Humans manipulats genèticament

Superman

En aquest dossier, ens endinsem en un del temes cabdals de la ciència del segle XXI. A mitjans de gener, tots els informatius del món es van fer ressò d'una notícia de gran importància en la biomedicina: la Universitat de Maryland anunciava que havia fet el trasplantament d’un cor de porc modificat genèticament a una persona. Gràcies a les eines d’edició genètica, els científics han creat porcs amb òrgans compatibles amb un cos humà. Això és, efectivament, la culminació d’un projecte, però com sempre passa en l’àmbit de la ciència, és el principi de molts altres. La tecnologia d’edició gènica que ho ha fet possible ja està present a tots els laboratoris del món. Però fins on pot arribar la manipulació genètica? Com s’ha de regular? S’ha produït el debat social necessari?

stats