21/12/2011

Una nova realitat per al ciutadà

1 min

El cercle virtuós ara mateix queda lluny. La possibilitat que els ciutadans, amb la seva activitat laboral, generin ingressos per a les administracions, a través dels impostos, i que aquestes administracions puguin disminuir la partida destinada al subsidi d'atur o als serveis socials, no arribarà a curt termini. Per tant, davant de la nova realitat, la Generalitat ha pres un camí complicat, però responsable. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha buscat vies d'ingressos, que no agraden però que són imprescindibles. I algunes mesures, com el cobrament d'un euro per recepta, pretenen, a més, que el ciutadà prengui consciència, amb la idea per part del Govern de racionalitzar la despesa farmacèutica. Queda pendent, però, un debat més profund sobre el model fiscal que vol tenir Catalunya. I aquí sí que hi ha diferents alternatives.

stats