El Palau de la Música presenta un ERTO per a tota la plantilla

Els treballadors recuperaran la feina amb les mateixes condicions que tenien fins ara

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana (Fundació OC-PMC) ha presentat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causa de força major per a la totalitat dels 106 treballadors i treballadores que formen part de la institució. Una mesura que suposa ara mateix "l'única via possible per superar una situació conjuntural provocada per la Covid-19", segons explica la fundació en un comunicat.

Com està passant en altres sectors econòmics, l'absència d'ingressos està desembocant en ERTOs. Arran de l'estat d'emergència sanitària, el Palau de la Música està tancat des del divendres 13 de març, la qual cosa ha reduït a zero els ingressos per visites guiades, lloguers d'espais i entrades de concerts, tres partides que suposen el 71% del pressupost total de l'equipament. A més de l'expedient de regulació temporal d'ocupació, la fundació està prenent altres mesures per contenir la despesa, com ara "la negociació i/o suspensió dels contractes de diversos serveis i la cerca de noves dates per incorporar a l'agenda concerts suspesos".

Mentre duri l'ERTO, i segons les necessitats de la fundació, "es podrà desafectar, i per tant reincorporar a la feina pel temps necessari, aquell personal requerit per dur a terme tasques que es considerin indispensables en aquest context, com són el manteniment de les plataformes digitals o la publicació de la nova temporada".

Quan finalitzi l'ERTO, la fundació "garantirà la incorporació de tots els treballadors al seu lloc de treball amb les mateixes condicions, jornada i antiguitat de què gaudien en el moment de l'aplicació d'aquesta mesura de suspensió i sense aplicar cap acomiadament per aquesta causa de força major".