Ascención Mendieta amb la seva filla davant la tomba del seu pare, líder de la UGT i executat el 16 de novembre del 1939 al cementiri de Guadalajara. Va ser un dels 822 executats entre el 1939 i el 1944 en aquest cementiri

Memòria històrica

El mapa de la violència de la Guerra Civil al descobert: 743 fosses i 9.009 morts, la majoria civils

La historiadora Lourdes Herrasti recopila totes les exhumacions fetes des del 2000

Ascención Mendieta amb la seva filla davant la tomba del seu pare, líder de la UGT i executat el 16 de novembre del 1939 al cementiri de Guadalajara. Va ser un dels 822 executats entre el 1939 i el 1944 en aquest cementiri
Sílvia Marimon Molas